Etiket arşivi: tarih

Nutuk’a ve Hatıralara Göre İsmet Paşa’nın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1919-1927)

The Military and Political Activities of İsmet Pasha According to The Memories and The “Speech”

(1919-1927)

Ahmet GÜLEN*

ÖZET

 

Mustafa Kemal Paşa tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası’nın II. Büyük Kurultayı’nda okunan Nutuk, siyasi tarihimizin önemli belgelerinden birisidir. Milli Mücadele’nin önderi tarafından ‘‘millete hesap verme’’ amacı ile hazırlanan Nutuk’ta İsmet Bey (İnönü) de önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmanın temel amacı Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in ‘İkinci Adam’ı olarak tanımlanan İsmet İnönü’nün faaliyetlerinin Nutuk’ta ve diğer hatıralarda nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Bu nedenle de İsmet Bey’in 1919-1927 arasındaki faaliyetleri hem Nutuk’ta yer alan ifadelerle hem de diğer hatıralarla karşılaştırılarak incelenmiştir.  Özellikle çalışmanın ana temasını oluşturan İsmet Bey’in çeşitli yıllardaki Okumaya devam et

Tarihin Tahrifi

Tarihi tahrif etmek giderek yaygınlaşmaktadır. Eskiden bu işi yalnızca iktidarın nimetlerinden yararlanan “besleme basın” mensupları yapardı. İktidar şeflerini övmek için tarihteki her konuyu eğip bükmeye çalışırlardı. Ancak günümüz şartlarında tarihi tahrif etme hevesi, yalnızca iktidar şeflerini övme ve yüceltmenin Okumaya devam et

Yitik Şehrin Koca Çınarının Düşen Son Yaprağı

Muhallebi çocukları, plastik, poşet ve plazma ekran devrinin bebeleri okumasın bu yazıyı!

Gün olur devran döner derler çoğu zaman. Gün olur olmasına da devranın dönmesi ne gizemdir bilir misiniz.

Dikine dikine muntazaman yerleştirilmiş, kara kıyamete meydan okumuş, güneşin yakıcı sıcaklığında kavrulmuş hayli kararmış ve de aşağı doğru uçlarından yıllara meydan okudukça dökülmeye mecbur kalmış cumbalarıyla vakur, Okumaya devam et