Etiket arşivi: askeri siyasi faaliyetler

Nutuk’a ve Hatıralara Göre İsmet Paşa’nın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1919-1927)

The Military and Political Activities of İsmet Pasha According to The Memories and The “Speech”

(1919-1927)

Ahmet GÜLEN*

ÖZET

 

Mustafa Kemal Paşa tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası’nın II. Büyük Kurultayı’nda okunan Nutuk, siyasi tarihimizin önemli belgelerinden birisidir. Milli Mücadele’nin önderi tarafından ‘‘millete hesap verme’’ amacı ile hazırlanan Nutuk’ta İsmet Bey (İnönü) de önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmanın temel amacı Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in ‘İkinci Adam’ı olarak tanımlanan İsmet İnönü’nün faaliyetlerinin Nutuk’ta ve diğer hatıralarda nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Bu nedenle de İsmet Bey’in 1919-1927 arasındaki faaliyetleri hem Nutuk’ta yer alan ifadelerle hem de diğer hatıralarla karşılaştırılarak incelenmiştir.  Özellikle çalışmanın ana temasını oluşturan İsmet Bey’in çeşitli yıllardaki Okumaya devam et