Kategori arşivi: Halil DAĞ

Halil DAĞ ın Tüm Yazılarını Göster

Ermeni Soykırımı Bağlamında Kafkasya ve Bölge Politikasında Söz Sahibi Ülkelerin Etkileri

Halil DAĞ

www.yazarportal.com İnteraktif Köşe Yazarı Gazetesi Yayın Editörü

hdag77@hotmail.com

ÖZET:

Her ölüm ve çekilen acı muhatabın kendisi için kıyametin kendisidir. Bu yüzden kimsenin kıyameti hakkında fikir yürütmeyi çok da doğru bulmuyorum. Sözün özü; kimsenin acısı bir başkasının acısından aşağı da kalmaz fazla da olamaz. Yıl, 1915… Her ne olduysa, belki de doğrusunu asla öğrenemeyeceğimiz ama hakkındaki gerçek hükmü anca tarihçilerin verebileceği acı ve hüzün dolu bir yıl. Bugün 2015 lerdeyiz. Yani aradan tam yüzyıl geçmiş. Düğümü bir türlü çözülemeyen 1915’in kara bulutları bugün hala üç ülkenin üzerinde uğru gibi dolaşmakta.

Kafkasya bölgesi, hiçbir zaman Ortadoğu gibi tek başına kıtasal bağlamlı bakılamayacak bir olgudur. Zira bu coğrafyalar üzerinde etken ve edilgen güçler, bu politikalar nezdinde dünya sosyo ekonomik ağırlıklarını kurgulayıp yürütmektedirler. Bu çalışmamızda da bu hususlar vurgulanacaktır.

Okumaya devam et

Ulusal ve Küresel Su Savaşımları KapsamındaTürkiye’nin Su Politikaları

Halil DAĞ

www.yazarportal.com İnteraktif Köşe Yazarı Gazetesi Yayın Editörü

hdag77@hotmail.com

ÖZET:

Ortadoğu, insanlığın kadim coğrafyası, petrolün keşfinden bugüne yüzyılı aşan bir süredir oluk oluk kanların toprağı suladığı susuz topraklar. Petrol, hala günümüzün jeopolitiğini belirleyen temel faktör olma özelliğini sürdürürken 1980’lerden itibaren “global statüko” açısından stratejik açıdan petrolün yerine hazırlanan jeopolitik unsur olarak “su kaynakları sorunu” ön plana çıkmaya başlamıştır.

Gerek kaynakları kontrol etme gerekse ülke ve bölgelere müdahale stratejisi üretme açısından yeterince hünerli olan statükonun yine aynı bölgede hem de bölge için çok da yeterli olmayan bir faktörü seçmesi oldukça manidardır. Bu bakımdan konunun hem global statüko açısından ne anlama geldiğinin hem de bölge ülkeleri açısından ifade ettiği mananın etraflıca ele alınması gerekmektedir.

Okumaya devam et

Kapitalizmin Devlet Sistemi ve Değişimi

Özet

Halil DAĞ 

Hukuk, iktidarların fahişesidir” demiş anarşist felsefenin öncülerinden Bakunin. Kim bilir öncülü Babeuf’un kişisel deneyimini yaşasa daha başka neler derdi? Bildiğimiz gibi erken yaşlarda hayata atılmak zorunda kalan Babeuf bir süre tapu dairesinde çalışır. İşi Fransız İhtilali sonrası dönemde, maddi zorluklar yaşayan ve (güya) hakları zayi olmuş soyluların ellerindeki belgelere bakarak toprağa dayalı haklarının iadesini sağlamaktır. Babeuf bu işi sırasında soylu sınıfın binbir dalavare ve sahte evraklarla toprak sahibi köylülerin ellerindeki toprakları nasıl ele geçirdiğinin sırlarını öğrenir. Zaten O’nu adı bugüne kadar gelen bir anarşist yapan da o günlerde gördükleridir. Gördükleri çok açıktır, özel mülkiyetin dağılımı tamamen eşitsizlikler üzerine kuruludur ve gücü olan gücünü daha da artırırken mülkiyet yoksunu yoksullar
daha da ezilmektedir. Mülkiyetin devlet sistemlerinin temeleni oluşturmasından dolayı mülkiyetle giriş yapmış olduk.

Anahtar Kelimeler:

kapitalizm, kapitalizmin yeni devlet sistemi, yönetim, siyaset, sosyal devlet, keynesyen devlet, neo-libelarl devlet, ulus devlet Okumaya devam et