Yazar arşivleri: WebmasteR

Kent Akademisi Dergisi 2024 Yılından İtibaren Yılda 6 Sayı Yayınlıyor

Bu yıl 17. cildini (2024 Cilt 17, Sayı 1 / Volume 17, Issue 1) yayınlayan Kent Akademisi Dergisi, 2024 başından itibaren yılda 6 sayı (iki ayda bir / bi-monthly) yayınlanmaya başladı.

Akademik yayıncılıkta en az üç hakemli olma, tüm süreçlere ilişkin yönergesi bulunma ve bu yönergelere göre yayın yapma, okur, yazar ve editör odaklı hizmet sunma, Türkiye’nin tüm coğrafyasına eşit dağılma gibi ilkleriyle ve kalite ilkeleriyle öne çıkan Kent Akademisi Dergisi baş editörü Dr. Ahmet FİDAN, yeni 2024’ün ilk sayısında şu açıklamalarda bulundu:

Dergimize okurlarımız ve yazarlarımız tarafından yöneltilen teveccühe minnettarız. Onların bu teveccühüne her sayıda daha ileri bir kalite düzeyi ile cevap vermeye çalışacağız. 2024 yılındaki hedefimiz, Web of Science (WOS) ve diğer Q grubu indekslere girerek, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da eşit coğrafi alan üzerinden dağılımlı şekilde yaygınlaşmaktır.

Bu süreçte, tabi ki biz de çok disiplinli ve sıkı çalışıyoruz. Ayda iki kez aksatılmadan düzenli olarak toplanıyoruz. Yayın Kurulumuzun bu toplantıları bazen 3-4 saat sürdüğü oluyor. Ekibimiz bu işi bilimsel özveri ile yürütmekte. Dergimizin yazarlardan almış olduğu ücret, dil editörü, mizanpaj editörü, grafiker ve sayfa sekreteri başta olmak üzere, hosting ve domain giderlerine harcanmakta, bazen bütçenin yetmediği durumlarda, Icam Network bütçesinden takviye alınmaktadır. Biz bu akademik hizmeti profesyonel olarak yapmaktan büyük keyif almaktayız.

En başta, Prof.Dr. Şen YÜKSEL, Doç.Dr. Burçin HENDEN ŞOLT editörlerimiz olmak üzere, Yayın kurulumuzda bulunan, Prof.Dr. Nilgün GÖRER TAMER, Prof.Dr. Serap İNCAZ, Dr.Öğr.Üyesi, Buse AÇIK ETİKE, Prof.Dr. Kağan GÜNÇE, Prof.Dr. Filiz TAVŞAN, Dr.Öğr.Üyesi Pelin KARAÇAR ve Dil Editörümüz Öğr.Gör. Dilek İŞLER HAYIRLI, Dr. Mustafa GÜNAYDIN, hızına yetişemediğimiz Mizanpaj Editörümüz Tekşah YEREBASMAZ, liste ve süreçleri organize eden sayfa sekreterimiz Nilay YAZICI, uzaktan her zaman desteğini bizden esirgemeyen Prof.Dr. Prachand Man PRADAN, yayın danışmanımız, kadim dostum,Prof.Dr. Ebru ERDÖNMEZ’e ve Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU‘na çok çok teşekkür ederiz. Yayın süreçlerinde çoğu zaman bizden desteğini esirgemeyen, Kardeş Dergimiz JENAS’ın editörü, Doç.Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM’a ve JASA’nın editörü Prof.Dr. Atila GÜL’e saha danışmanımız Dr. Osman SİRKECİ‘ye şükranlarımı sunarım.

Alan editörlerimizi de teker teker ismen zikretmek isterdim ancak sayıları 100’ün üzerinde olduklarından onlara da topluca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız.

Dergimizin ve yayın grubumuzun bütünleşik ilkeleri olan, SAYDAMLIK, YÖNETİŞİM, ADALET, PAYLAŞIM, SAMİMİYET / İYİ NİYET, FALDALILIK bizi motive eden ilkelerimizdir.

2024 yılında dergimizin dünya ülkelerine eşit bir şekilde dağılımı konusunda her kademeden herkese her şekilde bize destek olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Kadrolarımız, kapımız her zaman sizlerin sinerjisine açıktır.

Sayımızın DergiPark Süreç sayfası erişimi:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/82743

Editör Kurulu erişimi:

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/76420

Editör Mektubu Erişimi:

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/76421

Sayı Tam Dosyası Erişimi:

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/82743

Editor-in Chief: Beyond Smart Cities | Akıllı Kentlerin Ötesi

Beyond Smart Cities

Until yesterday, linear perception is evolving towards holographic view today.

Hello dear readers, authors and editors who supported us during the publication process, and our distinguished referees, whose number exceeds thousands.

Agricultural, industrial, information society and, as I have called it for more than ten years, the cybersapience society, are moving past Toffler’s third wave, passing Industry 4.0 and then moving towards Industry 5.0.

The world, which we have viewed as planar until now, has turned into a micro holographic universe within a quarter of a century. In thought and design, preparations are being made to move horizontal and vertical spaces to toroidal structures, and toroidal structures to the etheric and energy-cyclic dimension through augmented reality. On the other hand, while the average human lifespan is getting longer, social security solutions that try to overcome this reality are on the agenda. As our species, which continues to increase in population, begins to no longer fit into the planet, searches are being made for the optimum demographic scale on an area basis. The population reduction predicted in Guedestone, on the one hand, and technology rapidly advancing towards immortality, on the other hand, puts the people of the world in a dilemma with their environment.

Smart systems introduced in the urban area, combined with artificial intelligence and the rapid development in the storable energy sector, begin to turn upside down everything that was planar and 3rd dimensional from yesterday. The world’s giant automobile companies have already started to launch flying motor vehicles. Within 10 years at most, urban planning, landscaping, transportation planning, etc. The routines of the disciplines are being disrupted and designs made with planar and physical facts and entities are about to be replaced by liquid designs consisting of semi-reality. While all these are destroying yesterday’s realities one by one, the universal process is pushing universal truths.

Our task is to try to keep up with this pace by anticipating new developments as much as possible. The ancient and classical scientific knowledge and thought system will inevitably get its share of this change.

Akıllı Kentlerin Ötesi

Düne kadar düzlemsel algı, bu gün için, holografik bakışa doğru evrilmekte.

Merhaba kıymetli okurlarımız, yazarlarımız ve yayın sürecinde bize destek olan editörlerimiz ve sayıları binleri geçen güzide hakemlerimiz.

Tarım, sanayi, bilgi toplumu ve on yılı aşkındır şahsımın kullandığı tabirle, bilgi ötesi toplumu (cybersapience toplumu), Toffler’in üçüncü dalgasını aşıp, endüstri 4.0’ı da geçerek ardından endüstri 5.0’a doğru yol almakta.

Bugüne kadar düzlemsel baktığımız dünya bir çeyrek yüzyıl içinde holografik yapıda minik bir evrene dönüşüverdi. Düşünce ve tasarımda, yatay ve dikey uzamların, toroidal yapılara, toroidal yapıların artırılmış gerçeklikten geçerek eterik ve enerjidöngüsel boyuta taşınma hazırlıkları yapılmakta. Bir taraftan da ortalama insan ömrü gittikçe uzarken, bu gerçekliğin üstesinden gelebilecek sosyal güvenlik çözümlemeleri gündemde. Sayısal olarak artmaya devam eden türümüzün gezegene sığmamaya başlaması üzerine, alan bazında optimum demografik ölçek arayışları yapılmakta. Guedestone’da öngörülen nüfus azaltımı bir yandan, ölümsüzlüğe doğru hızla yol alan teknoloji diğer taraftan, dünya insanlarını çevresiyle dilemmaya sokmakta.

Kentsel alanda ortaya konulan akıllı sistemler, yapay zekâ ile birleşerek, depolanabilir enerji sektöründeki hızlı gelişme ile bütünleşip düne ait düzlemsel ve 3. Boyuta ait ne varsa ters yüz etmeye başlıyor. Dünyanın dev otomobil firmaları, uçabilen motorlu taşıtları piyasaya sürmeye başladı bile. Çok değil en fazla 10 yıl içinde, kentsel planlama, peyzaj, ulaşım planlaması vb. disiplinlerin ezberleri bozularak düzlemsel ve fiziksel olgu ve varlıklarla yapılan tasarımlar yerini yarı gerçeklikten oluşan, likit tasarımlara bırakmak üzere. Bütün bunlar dünün gerçeklerini bir bir yıkarken, evrensel süreç evrensel gerçekleri zorlamaktadır.

Bizlere düşen, mümkün olduğunca yeni gelişmeleri de öngörerek bu hıza ayak uydurmaya çalışmak. Kadim ve klasik bilimsel bilgi ve düşün sistemi de ister istemez bu değişimden nasibini alacaktır.

In the first issue of 2024

Our 59th publication also marks the turning point of our bimonthly publication process, in which we started publishing 6 issues a year.

This issue of the Urban Academy contains 17 articles about the city from different perspectives. Our 67 referees, who are assigned to evaluate articles suitable for their fields of study from different universities from every region of our country, have made great contributions to the scientific quality of the published articles. We have 10 editors who spend their valuable time at the editorial board meetings where all these efforts are combined, offering ideas to always improve the quality of our journal.

Each article process is carried out to ensure the publication quality of Journal of Urban Academy; With the principle of respect for labor, it is not only author-oriented; We work with an editor, referee and author-friendly approach. We would like to thank all the scientists who contributed to the creation of our issue.

Stay well, with the hope of meeting you with new achievements and good news in each new issue.

Our Social Media Accounts

Our social media accounts of our journal are waiting for your attention. Links to our journal’s social media accounts will be shared with you below. We kindly ask you to support our social media accounts with your likes.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

2024’ün ilk sayısı

59. yayınımız aynı zamanda yılda 6 sayı yayınlamaya başladığımız iki ayda bir yayınlanma sürecimizin dönüm noktası oluyor.

Kent Akademisinin bu sayısında kente dair farklı bakış açılarıyla ele alınmış 17 makale bulunmaktadır. Ülkemizin her yöresinden değişik üniversitelerden çalışma alanlarına uygun makaleleri değerlendirmek için görev alan 67 hakemimiz basılan makalelerin bilimsel niteliğine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm bu emeklerin birleştirildiği yayın kurulu toplantılarında değerli vakitlerini dergimizin niteliğini her daim artırmaya yönelik fikirler sunan 10 editörümüz bulunmaktadır.

Kent Akademisi dergimizin yayın kalitesinden ödün vermemek adına her bir makale süreci titizlikle yürütülmekte; emeğe saygı düsturuyla sadece yazar odaklı değil; editör, hakem ve de yazar dostu bir anlayışla çalışılmaktadır. Sayımızın oluşumunda emek veren tüm bilim insanlarına yürekten teşekkür ederiz.

Her yeni sayıda, yeni başarılar ve güzel haberlerle nice gelecek sayılarda buluşmak ümidi ile esen kalınız.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

· INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

· LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

· TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Dergimizin Ocak Sayısı (Cilt 17, Sayı 1) Yayınlandı

Editorial Letter: Sustainable Development and Urban | Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent

Sustainable Development and Urban

To the new century, with a new publishing period!

Dear readers, writers, field editors who supported us during the publication process, and our distinguished referees, whose number exceeds thousands.

While till these days there was always the usual regularity of uncertainties about the future, after the second quarter of the 2000s, the prediction of the future that awaits humankind has never been this difficult from prehistory to today. Because in those times, there were no large-scale macro variables regarding the basic building block of our earth. Additionally, there was no data on exoplanets, the universe, or even (possible) universes. However, during these years and beyond, the existence of these data and the uncertainties of this existence scare us more than ever. On the other hand, the natural and artificial disasters awaiting humanity are getting bigger as the world gets smaller. Extraterrestrial beings, global magnetic disasters, electricity and electronics lost in the techno sphere seem to leave us even more helpless…

For this reason, the uncertainties in urban areas, whose physical and demographic density continues to increase, and the shock effects and aftershocks of possible disasters (magnetic storms, power outages, cyber global attacks) force us to be more resilient regarding the city. For this reason, we would like to devote our upcoming issues to the theme of “sustainable development and the urban”. In fact, within the scope of this theme, we expect these issues to be focused on in the third and / or fourth issue of 2024.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent

Yeni yüzyıla, yeni yayın periyoduyla!

Merhaba kıymetli okurlarımız, yazarlarımız ve yayın sürecinde bize destek olan alan editörlerimiz ve sayıları binleri geçen güzide hakemlerimiz.

Bugünlere kadar hep geleceğe dair belirsizliklerin olağan düzenliliği söz konusu iken, iki binli yılların ikinci çeyreğinden sonra, insanoğlunu bekleyen geleceğin kestirimi, tarih öncesinden bugüne hiç bu kadar zorlaşmamıştı. Zira o devirlerde yerküremizin temel yapı taşına ilişkin büyük ölçekli makro değişkenler olmuyordu. Ayrıca öte gezegenlere, evrene ve hatta (olası) evrenlere ilişkin bir veri yoktu. Oysaki bu yıllar ve sonrasında bu donelere ilişkin varlık ve bu varlığın belirsizlikleri bizleri şimdiye kadarkinden çok daha fazla ürkütmektedir. Öte yandan, bir de insanlığı bekleyen doğal ve yapay felaketler dünya küçüldükçe daha da büyümekte. Dünya dışı varlıklar, küresel manyetik felaketler, elektrik ve elektronik teknosfer içinde kaybolmuş bizleri çok daha fazla çaresiz bırakacak gibi görülmekte…

İşte bunlardan dolayı, fiziksel ve demografik yoğunluğu artmaya devam eden kentsel alanlardaki belirsizlikler ve olası felaketlerin (manyetik fırtınalar, elektrik kesintisi, siber küresel saldırılar) şok etkisi ve artçı krizleri bizleri kent için daha fazla dirençli olmaya zorlamaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki sayılarımızı “sürdürülebilir kalkınma ve kent” temasına ayırmak istiyoruz. Hatta bu tema kapsamında, 2024 yılının üçüncü ve / veya dördüncü sayısında bu konulara ağırlık verilmesini bekliyoruz.

We are together with you in 2024, publishing six issues a year (bimonthly).

We are again together with our 58th publication.

As you know, our publication period until now was four issues per year. First of all, we would like to thank our readers and writers for their trust in our magazine. Our Editorial Board was not indifferent to this favour and, in accordance with its decision dated 05/01/2023 and numbered S:54/2023/1/1, the publication period was changed to six issues per year (every two months) and this change will come into force as of the same date in 2024. We made a decision and shared this decision with you in our announcement’s menu on the same day, 05/01/2023. The day has come and by publishing the first issue of 2024 on January 15, 2024, we will start the new publishing order for 2024 and beyond.

During these processes, the works of our article writers who have been accepted and are waiting for publication due to the huge number of articles will not be postponed to three months later, and the writer whose article has been accepted will have the opportunity to publish at least two months later. In this context, the contraction in the publication period will also be reflected in the evaluation processes, and our evaluation processes will be carried out more quickly. The earliest publication time for an article submitted for publication in our journal has been reduced to two months, if it is uploaded 1.5 months before the regular publication.

Our journal has started to be scanned in EBSCO HOST, Academic Search Ultimate Database, as of the second half of 2023.

This issue of Urban Academy contains 33 articles about the urban / city from different perspectives. In our issue, which brought together the valuable author of the scientific world, 16 section editors from different fields of science carried out the process. Our 176 referees, who are assigned to evaluate articles suitable for their fields of study from different universities from every region of our country, have made great contributions to the scientific quality of the published articles. We have 10 editors who spend their valuable time at the editorial board meetings where all these efforts are combined, offering ideas to always improve the quality of our journal.

Each article process is carried out to ensure the publication quality of Journal of Urban Academy; With the principle of respect for labor, it is not only author-oriented; We work with an editor, referee and author-friendly approach. We would like to thank all the scientists who contributed to the creation of our issue.

Stay well, with the hope of meeting you with new achievements and good news in each new issue.

Our Social Media Accounts

Our social media accounts of our journal are waiting for your attention. Links to our journal’s social media accounts will be shared with you below. We kindly ask you to support our social media accounts with your likes.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

2024 yılında, yılda altı sayı (iki ayda bir) yayınla sizlerleyiz.

58. yayınımızda yine birlikteyiz

Şimdiye kadarki yayın periyodumuz, malumunuz olduğu üzere, yılda dört sayı idi. Öncelikle okurlarımızın ve yazarlarımızın dergimize olan teveccühlerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Yayın Kurulumuz da bu teveccühe kayıtsız kalmayarak, 05/01/2023 tarih ve S:54/2023/1/1 sayılı kararı gereğince yayın periyodunun yılda altı sayı (iki ayda bir) olacak şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2024 yılının aynı tarihi itibarıyla yürürlüğe konulacağına karar vermiş ve bu kararımızı da aynı gün 05/01/2023 tarihinde duyurular menümüzde sizlerle paylaşmıştık. O gün bu gündür. 2024’ün ilk sayısını 15 Ocak 2024 tarihinde yayınlayarak 2024 ve sonrasının yeni yayın düzenini başlatmış olacağız.

Bu süreçlerde özellikle kabul alıp da makale yoğunluğundan dolayı yayın sırası bekleyen makale yazarlarımızın eserleri üç ay sonrasına ötelenmemiş olacak, makalesi kabul almış yazarlarımız, en azından iki ay sonrası için fırsat bulmuş olacaktır. Bu bağlamda, yayın periyodundaki daralma, değerlendirme süreçlerine de yansıyacak ve bu süreçler daha seri şekilde yürütülecektir. Dergimizde yayın için gönderilen bir makalenin, olağan yayından 1,5 ay önce yüklenmesi şartıyla en erken yayınlanma süresi iki aya inmiş bulunmaktadır.

Dergimiz 2023 ikinci yarısından itibaren, EBSCO HOST, Academic Search Ultimate Veri tabanında taranmaya başlamıştır.

Kent Akademisinin bu sayısında kente dair farklı bakış açılarıyla ele alınmış 33 makale bulunmaktadır. Bilim dünyasının kıymetli yazarlarının bir araya getirildiği sayımızda, yine farklı bilim alanlarından 16 alan editörü süreç yürütmüştür. Ülkemizin her yöresinden değişik üniversitelerden çalışma alanlarına uygun makaleleri değerlendirmek için görev alan 176 hakemimiz basılan makalelerin bilimsel niteliğine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm bu emeklerin birleştirildiği yayın kurulu toplantılarında değerli vakitlerini dergimizin niteliğini her daim artırmaya yönelik fikirler sunan 10 editörümüz bulunmaktadır.

Kent Akademisi dergimizin yayın kalitesinden ödün vermemek adına her bir makale süreci titizlikle yürütülmekte; emeğe saygı düsturuyla sadece yazar odaklı değil; editör, hakem ve de yazar dostu bir anlayışla çalışılmaktadır. Sayımızın oluşumunda emek veren tüm bilim insanlarına yürekten teşekkür ederiz.

Her yeni sayıda, yeni başarılar ve güzel haberlerle nice gelecek sayılarda buluşmak ümidi ile esen kalınız.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

· INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

· LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

· TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Dergimizin Aralık Sayısı (Cilt 16, Sayı 4) Yayınlandı

Cilt: 16 Sayı: 4, 16.12.2023

Kentsel Mimarî Tasarım Süreçleri, İnovasyon ve Değişim Temalı Sempozyum Özel Sayımız

Değerli Okurlarımız;

Dicle Üniversitesi ve Mimarlık Fakültesi tarafından  II. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu kapsamında, “Kentsel Mimarî Tasarım Süreçleri, İnovasyon ve Değişim Temasıyla düzenlenen sempozyum için, Yayın Kurulumuzca özel sayı çıkarılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, sempozyumda sunulan ve tam metin olarak basılmayan bildiriler için, Dergimiz, 15 Kasım 2021 tarihinde yayınlanacak şekilde bir özel sayı çıkaracaktır. Özel sayımızın editöryası ve hakemleri, Sempozyum Sekreteryası, Bilim Kurulu ve Hakem Kurulu ile Dergimizin Yayın Kurulu, Editör Kurulu ve Hakem Kurulu ile koordineli olarak yürütülecektir.

Özel sayı için Sempozyumda bildiri sunacakların, sempozyumun tamamlandığı tarih olan 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla makale yüklemeleri başlayacaktır. Bu süre içinde, dergi özel sayısı için yeterli makale gelmemesi veya seçilmemesi durumunda, Sempozyum haricinden bu sayıya makale yüklenip yüklenmemesine, Kent Akademisi Yayın Kurul ve Sempozyum Düzenleme Kurulu kararıyla belirlenecektir. Not: Haricen makale yüklenip yüklenmeyeceğine ilişkin duyuru, en geç, 03 Ekim 2021 Saat: 23:00 e kadar yapılacaktır.

Sempozyum Linkleri:

Sempozyum Adresi: https://dumimarliksempozyumu2.org/

Sempozyuma Bildiri Göndermek İçin E-Posta: dumimarliksempozyumu2@dicle.edu.tr

 

Özel Sayı İçin, Önemli Tarihler:

Dergipark Sistemine Makale Yüklemeye Başlama Tarihi: 03Ekim 2021 (Sempozyum Programının İlan Edildiği Tarih)

Dergipark Sistemine Makale Yüklemeye Son Tarih: 14 Ekim 2021 (Sempozyum Programının İlan Edildiği Tarih)

Özel Sayı Erken Görünüm Tarihi: 30 Kasım 2021

Biophilic Design for Livable Cities | Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım

 

 

Chief Editor

Dr. Ahmet FİDAN

Biophilic Design for Livable Cities

Biophilic Design for Livable Cities:

Disasters Create New Milestone!

As in individual life, human beings in the world make very important changes in their lives after great difficulties or disasters.

In this context, the latest pandemic has created deep milestone in our individual and social lives that will never be the same again. I can cite these as examples of technological transformation in social life, irreversible introversion in psychological life, and changes in conformist structuring of the private sphere in individual life.

One of these transformations, which is also the scope of our journal, is the trends in micro and macro lifestyles in our individual and social lives. The others, pursuits and designs attributed to the transformation of human beings from nature to nature. Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 46,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Editorial Letter:  Biophilic Design for Livable Cities / Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Kent İçi Sanayi Alanlarının Çevresel Kaliteye Etkileri: Konya Şeker Fabrikası Örneği / Environmental Quality Impacts of Industrial Areas within Residential Areas: Sample of Konya Sugar Factory | Fadim YAVUZ 278 – 299
2 Merkezi İş Alanlarındaki Görsel Kirliliğin İncelenmesi: Balıkesir Merkezi İş Alanı Örneği / Examination of Visual Pollution in Central Business District: The Case of Balıkesir Central Business District  | Alper UZUN, Rafet YİĞİT 300 – 314
3 Kırklareli Tarihi Çeşmelerinin Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi / Evaluation of Kırklareli Historical Fountains in Terms of Cultural Heritage | Soner YELER, Gülcan YELER 315 – 334
4 Trafik Akışının Yollardaki Fotovoltaik Paneller ile Elektrik Üretimine Etkisi / Effect of Traffic Flow on Electricity Generation with Photovoltaic Panels on Roads | Emre DEMİR, Setenay UÇAR 335 – 346
5 Doğa Koruma Yaklaşımlarında Eğitime Bağlı Değişimlerin Ortaokul Öğrencileri Örneğinde Değerlendirilmesi / Assessment of Educational Changes in Nature Conservation Approaches in the Example of Secondary School Students | Sibel MANSUROĞLU, Tuğba KELEŞ, Veysel DAĞ 347 – 360
6 Mekansal Süreklilik Bağlamında Tarihsel Katmanların Değerlendirilmesi Antakya Kenti Örneği / Evaluation Of Historical Layers In The Context Of Spatial Continuity : The Case Of Antakya | Şen YÜKSEL 361 – 373
7 Söke (Aydın) Kenti Aktif Açık-Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin İncelenmesi / Investigation of Adequacy of Soke (Aydin) City Active Open-Green Spaces | Hamide KÖŞE, Barış KARA 374 – 388
8 Çevreci Yaklaşımlarda Malzeme ve Yapım Tekniği; Çağdaş Kerpiç Yapılar / Materials and Production Techniques in Environmental Approaches; Contemporary Adobe Buildings | Seyhan YARDIMLI 389 – 413
9 Sultan Hamza-i Kebir Camii’nde Görülen Taş Bozunmaları / Stone Decay in Sultan Hamza-i Kebir Mosque | Şefika ERGİN, Büşra KARAHAN, Murat DAL 414 – 427
10 Taş Duvarlarda Yüzey Bozunmaları /The Surface Decays in Stone Walls | Murat DAL, Seyhan YARDIMLI 428 – 451
11 2000 Sonrası Kalkınma Planlarının Ulaştırma Politikaları Bakımından İncelenmesi / Analysis of After 2000 Development Plans in Terms of Transportation Policies | Ömer BOĞUŞLİ, Senay OĞUZTİMUR 452 – 467
12 Ordu Kent Merkezindeki Yaya Dostu Bölgelerin Yaya Çevre İndisi Kullanılarak Belirlenmesi / Determination of Pedestrian-Friendly Environments in Ordu City Center Using the Pedestrian Environment Index (PEI) | Mesut GÜZEL, Murat YEŞİL 468 – 481
13 Kadının Mekandaki Rolü ve Yöresel Konut Mimarisine Etkisi / The Role of Women in Space and Its Effect on Vernacular Housing Architecture | Eylem AKDEMİR, Demet AYKAL 482 – 505
** REVIEW ARTICLE
14 Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı Kent Yapısında Çarşının Konumu ve Mekânsal Kurgusu Üzerine Bir İrdeleme / An Analysis on the Position and Spatial Organization of the Bazaar in the Seljuk and Ottoman Urban Structure in Anatolia | Saide Selin ERAY, İzzettin KUTLU 506 – 517
15 Günümüz Planlama Sistemindeki Yol Kademelenmesinin Mevzuattaki Değişim Kapsamında İncelenmesi / Legal Approach to Road Hierarchy in Turkey Planning System | Pelin TATLI, Gökhan Hüseyin ERKAN 518 – 532
***  VOLUME 14, ISSUE 2, PERIOD: 46, YAZ 2021 FULL PAGE 278-532

 

 

 

Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim

 

 

Chief Editor

On behalf of editorial board

Dr. Ahmet FİDAN

Conscious Consumption

to Avoid Global Warming

Invoice: Global Warming

We exploited nature unquestioningly and like vandals. Yes, again in this issue, we are talking about nature and the environment. Because when we look forward to the future, we have no doubt that our most important common problem will be the environment.

Our earth started to get warmer when humankind started using petrol. At first, the petrol was used in industry after the invention of steam engine, with a great sense of revolution. Then came the petrochemical industry, and everything we touched got mixed up with plastic.

As the world got plastic, the human behavior became artificial too. Emotionless, helpless, in droves and for the day… We started to use plastic and this trend started to take the breath of our sphere away. Just like someone going through respiratory problem because of “corona”… Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Letter: Conscious Consumption to Avoid Global Warming / Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim  I-III
* Index / İçindekiler  IV-V
** Publication Period: 44 – Year: 2021 / Editorial Board VI-XI
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği /Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği / Renewable Energy Facility Location Selection in Spatial Planning: TR83 Region Example| Ahmet ŞEKEROĞLU, Merve ÖZKAYNAK, Ayşe YEŞİLYURT ALKAN, Ahmet BAŞKAN 001-019
2 The Post Occupancy Evaluation, Filyos Coast Park Example / Kullanım Sonrası Değerlendirme Metodu, Filyos Sahil Parkı Örneği Sima POUYA, Buğrahan TOPALOĞLU 020-028
3 Evaluation Of Urban Open Spaces: The Case of Karaköy / Kentsel Açık Alanların Değerlendirilmesi: Karaköy Örneği | Shaylan OUDEH, Handan TURKOGLU 029-045
4 Retail Change in Historic City Centres Tarihi kent Merkezlerinde Ticaretin Değişimi |Dilek ÖZDEMİR-DARBY, Irem SELCUK 046-058
5 Destinasyon Pazarlaması Perspektifinde Kültürel Miras. Divriği Çiğdemli Köyünün Keşfi/ Cultural Heritage In The Perspective Of Destination Marketing. Discovery Of Divriği Çiğdemli Village | Derya KUTLU 059-072
6 Yerel Kalkınmanın Aracı Olarak Sürdürülebilir Turizm için Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sakinşehir Uzundere Örneğinde Bir Araştırma Evaluation of Planning Studies for Sustainable Tourism as a tool of Local Development: A Study on the Case of Cittaslow Uzundere | Mustafa ÖZGERİŞ, Faris KARAHAN 073-089
7 Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği / Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği | Sibel MANSUROĞLU, Veysel DAĞ 090-101
8 Ulaşım Modlarının Çeşitliliği Bağlamında Erişebilirlik Analizi: Ankara Metropolü İçin Yeni Bir Yaklaşım / Accessibility Analysis in The Context of Variety of Transport Modes: A New Approach for Metropol Ankara | Hatice ÖNDER, Furkan AKDEMİR 102-121
9 Kongre Turizminde Konaklamanın Önemi: Kongre Otelleri Tasarım Kriterleri ve Mekânsal Standartları /The Importance of Accomodation in Convention Tourism: The Design Criteria and Spatial Standards of Convention Hotels  | Büşra ÖZTAŞ, Sibel POLAT 122-140
10 Kentsel Aydınlatma Elemanlarının İnsan Odaklı Tasarım Kavramı Çerçevesinde Ankara Beypazarı Örneği Üzerinden İncelenmesi /Examining of Urban Lighting Elements Through Ankara Beypazarı Example Within The Framework of Human-Oriented Design Concept | Cem DOĞAN, Bade KANATLI 141-155
11 Kentsel Mekânlarda Kalite Arayışı Çerçevesinde İnsan Odaklı Tasarım Yaklaşımı: Edirne Selimiye Camii ve Çevresi Örneği Developing Desing Decision within the Framework of the Quest for Quality in Urban Spaces: The Case of Edirne Selimiye Mosque and Its Vicinity | Ayça NEGİŞ, Tuğba KİPER, Murat ÖZYAVUZ 156-173
12 Assessment of the State and Impact of Tourism Activities in Kenya / Kenya’da Turizmi Faaliyetlerinin Durumu ve Etkilerinin Değerlendirilmesi  | Elif GUNDUZ, Collins AGAYİ 174-185
13 Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter Platformunun Belediyenin Kurumsal İmajına Katkısı / Contribution of Ordu Metropolitan Municipality Twitter Platform to the Corporate Image of the Municipality | Cavit YAVUZ, Hasan Basri ZAVALSIZ,  189-198
14 Yere Bağlılığın Turizm Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Amasya Örneği The Effect of Place Attachment on Tourism Strategies: Amasya Example |Aslı ALTANLAR 199-213
15 Taşra Kentlerinin Markalaşarak Kalkınma Umudu Sivas Örneği Üzerinden Bir İnceleme / Developmental Prospects of the Provincial Cities by Branding an Investigation over Sivas as a Sample |Feride Fatma BİLGİLİ 214-229
16 Arazi Kullanımının Zamansal Ve Mekânsal Değişimi: Nazilli İlçesi Örneği /Temporal and Spatial Change of Land Use: The Case of Nazilli District |Ozgur TİMUR, İbrahim AYTAŞ, Burhan ACET 230-240
17 Kamusal Açık Alanlarda Mekan Kalitesi Araştırması: Beşiktaş İskele Meydanı ve Çevresi Örneği /Spatial Quality Research in Public Open Spaces: The Case of Beşiktaş Pier Square and Surrounding| Seda ZAFER, Ebru ERDÖNMEZ 241-259
** REVIEW ARTICLE 241-259
18 Kentsel Yenileme Sürecinde Endüstri Alanlarının Ekolojik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi: Emscher Park Örneği Evaluation of Industrial Areas with Ecological Approach in the Urban Renewal Process: The Case of Emscher Park | Başak YURTSEVEN 260-277
***  VOLUME 14, ISSUE 1, PERIOD: 45, BAHAR 2021 FULL PAGE 001-277