Yazar arşivleri: WebmasteR

Kentsel Mimarî Tasarım Süreçleri, İnovasyon ve Değişim Temalı Sempozyum Özel Sayımız

Değerli Okurlarımız;

Dicle Üniversitesi ve Mimarlık Fakültesi tarafından  II. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu kapsamında, “Kentsel Mimarî Tasarım Süreçleri, İnovasyon ve Değişim Temasıyla düzenlenen sempozyum için, Yayın Kurulumuzca özel sayı çıkarılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, sempozyumda sunulan ve tam metin olarak basılmayan bildiriler için, Dergimiz, 15 Kasım 2021 tarihinde yayınlanacak şekilde bir özel sayı çıkaracaktır. Özel sayımızın editöryası ve hakemleri, Sempozyum Sekreteryası, Bilim Kurulu ve Hakem Kurulu ile Dergimizin Yayın Kurulu, Editör Kurulu ve Hakem Kurulu ile koordineli olarak yürütülecektir.

Özel sayı için Sempozyumda bildiri sunacakların, sempozyumun tamamlandığı tarih olan 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla makale yüklemeleri başlayacaktır. Bu süre içinde, dergi özel sayısı için yeterli makale gelmemesi veya seçilmemesi durumunda, Sempozyum haricinden bu sayıya makale yüklenip yüklenmemesine, Kent Akademisi Yayın Kurul ve Sempozyum Düzenleme Kurulu kararıyla belirlenecektir. Not: Haricen makale yüklenip yüklenmeyeceğine ilişkin duyuru, en geç, 03 Ekim 2021 Saat: 23:00 e kadar yapılacaktır.

Sempozyum Linkleri:

Sempozyum Adresi: https://dumimarliksempozyumu2.org/

Sempozyuma Bildiri Göndermek İçin E-Posta: dumimarliksempozyumu2@dicle.edu.tr

 

Özel Sayı İçin, Önemli Tarihler:

Dergipark Sistemine Makale Yüklemeye Başlama Tarihi: 03Ekim 2021 (Sempozyum Programının İlan Edildiği Tarih)

Dergipark Sistemine Makale Yüklemeye Son Tarih: 14 Ekim 2021 (Sempozyum Programının İlan Edildiği Tarih)

Özel Sayı Erken Görünüm Tarihi: 30 Kasım 2021

Biophilic Design for Livable Cities | Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım

 

 

Chief Editor

Dr. Ahmet FİDAN

Biophilic Design for Livable Cities

Biophilic Design for Livable Cities:

Disasters Create New Milestone!

As in individual life, human beings in the world make very important changes in their lives after great difficulties or disasters.

In this context, the latest pandemic has created deep milestone in our individual and social lives that will never be the same again. I can cite these as examples of technological transformation in social life, irreversible introversion in psychological life, and changes in conformist structuring of the private sphere in individual life.

One of these transformations, which is also the scope of our journal, is the trends in micro and macro lifestyles in our individual and social lives. The others, pursuits and designs attributed to the transformation of human beings from nature to nature. Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 46,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Editorial Letter:  Biophilic Design for Livable Cities / Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Kent İçi Sanayi Alanlarının Çevresel Kaliteye Etkileri: Konya Şeker Fabrikası Örneği / Environmental Quality Impacts of Industrial Areas within Residential Areas: Sample of Konya Sugar Factory | Fadim YAVUZ 278 – 299
2 Merkezi İş Alanlarındaki Görsel Kirliliğin İncelenmesi: Balıkesir Merkezi İş Alanı Örneği / Examination of Visual Pollution in Central Business District: The Case of Balıkesir Central Business District  | Alper UZUN, Rafet YİĞİT 300 – 314
3 Kırklareli Tarihi Çeşmelerinin Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi / Evaluation of Kırklareli Historical Fountains in Terms of Cultural Heritage | Soner YELER, Gülcan YELER 315 – 334
4 Trafik Akışının Yollardaki Fotovoltaik Paneller ile Elektrik Üretimine Etkisi / Effect of Traffic Flow on Electricity Generation with Photovoltaic Panels on Roads | Emre DEMİR, Setenay UÇAR 335 – 346
5 Doğa Koruma Yaklaşımlarında Eğitime Bağlı Değişimlerin Ortaokul Öğrencileri Örneğinde Değerlendirilmesi / Assessment of Educational Changes in Nature Conservation Approaches in the Example of Secondary School Students | Sibel MANSUROĞLU, Tuğba KELEŞ, Veysel DAĞ 347 – 360
6 Mekansal Süreklilik Bağlamında Tarihsel Katmanların Değerlendirilmesi Antakya Kenti Örneği / Evaluation Of Historical Layers In The Context Of Spatial Continuity : The Case Of Antakya | Şen YÜKSEL 361 – 373
7 Söke (Aydın) Kenti Aktif Açık-Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin İncelenmesi / Investigation of Adequacy of Soke (Aydin) City Active Open-Green Spaces | Hamide KÖŞE, Barış KARA 374 – 388
8 Çevreci Yaklaşımlarda Malzeme ve Yapım Tekniği; Çağdaş Kerpiç Yapılar / Materials and Production Techniques in Environmental Approaches; Contemporary Adobe Buildings | Seyhan YARDIMLI 389 – 413
9 Sultan Hamza-i Kebir Camii’nde Görülen Taş Bozunmaları / Stone Decay in Sultan Hamza-i Kebir Mosque | Şefika ERGİN, Büşra KARAHAN, Murat DAL 414 – 427
10 Taş Duvarlarda Yüzey Bozunmaları /The Surface Decays in Stone Walls | Murat DAL, Seyhan YARDIMLI 428 – 451
11 2000 Sonrası Kalkınma Planlarının Ulaştırma Politikaları Bakımından İncelenmesi / Analysis of After 2000 Development Plans in Terms of Transportation Policies | Ömer BOĞUŞLİ, Senay OĞUZTİMUR 452 – 467
12 Ordu Kent Merkezindeki Yaya Dostu Bölgelerin Yaya Çevre İndisi Kullanılarak Belirlenmesi / Determination of Pedestrian-Friendly Environments in Ordu City Center Using the Pedestrian Environment Index (PEI) | Mesut GÜZEL, Murat YEŞİL 468 – 481
13 Kadının Mekandaki Rolü ve Yöresel Konut Mimarisine Etkisi / The Role of Women in Space and Its Effect on Vernacular Housing Architecture | Eylem AKDEMİR, Demet AYKAL 482 – 505
** REVIEW ARTICLE
14 Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı Kent Yapısında Çarşının Konumu ve Mekânsal Kurgusu Üzerine Bir İrdeleme / An Analysis on the Position and Spatial Organization of the Bazaar in the Seljuk and Ottoman Urban Structure in Anatolia | Saide Selin ERAY, İzzettin KUTLU 506 – 517
15 Günümüz Planlama Sistemindeki Yol Kademelenmesinin Mevzuattaki Değişim Kapsamında İncelenmesi / Legal Approach to Road Hierarchy in Turkey Planning System | Pelin TATLI, Gökhan Hüseyin ERKAN 518 – 532
***  VOLUME 14, ISSUE 2, PERIOD: 46, YAZ 2021 FULL PAGE 278-532