Editor-in Chief: Beyond Smart Cities | Akıllı Kentlerin Ötesi

yazdır / print
Beyond Smart Cities

Until yesterday, linear perception is evolving towards holographic view today.

Hello dear readers, authors and editors who supported us during the publication process, and our distinguished referees, whose number exceeds thousands.

Agricultural, industrial, information society and, as I have called it for more than ten years, the cybersapience society, are moving past Toffler’s third wave, passing Industry 4.0 and then moving towards Industry 5.0.

The world, which we have viewed as planar until now, has turned into a micro holographic universe within a quarter of a century. In thought and design, preparations are being made to move horizontal and vertical spaces to toroidal structures, and toroidal structures to the etheric and energy-cyclic dimension through augmented reality. On the other hand, while the average human lifespan is getting longer, social security solutions that try to overcome this reality are on the agenda. As our species, which continues to increase in population, begins to no longer fit into the planet, searches are being made for the optimum demographic scale on an area basis. The population reduction predicted in Guedestone, on the one hand, and technology rapidly advancing towards immortality, on the other hand, puts the people of the world in a dilemma with their environment.

Smart systems introduced in the urban area, combined with artificial intelligence and the rapid development in the storable energy sector, begin to turn upside down everything that was planar and 3rd dimensional from yesterday. The world’s giant automobile companies have already started to launch flying motor vehicles. Within 10 years at most, urban planning, landscaping, transportation planning, etc. The routines of the disciplines are being disrupted and designs made with planar and physical facts and entities are about to be replaced by liquid designs consisting of semi-reality. While all these are destroying yesterday’s realities one by one, the universal process is pushing universal truths.

Our task is to try to keep up with this pace by anticipating new developments as much as possible. The ancient and classical scientific knowledge and thought system will inevitably get its share of this change.

Akıllı Kentlerin Ötesi

Düne kadar düzlemsel algı, bu gün için, holografik bakışa doğru evrilmekte.

Merhaba kıymetli okurlarımız, yazarlarımız ve yayın sürecinde bize destek olan editörlerimiz ve sayıları binleri geçen güzide hakemlerimiz.

Tarım, sanayi, bilgi toplumu ve on yılı aşkındır şahsımın kullandığı tabirle, bilgi ötesi toplumu (cybersapience toplumu), Toffler’in üçüncü dalgasını aşıp, endüstri 4.0’ı da geçerek ardından endüstri 5.0’a doğru yol almakta.

Bugüne kadar düzlemsel baktığımız dünya bir çeyrek yüzyıl içinde holografik yapıda minik bir evrene dönüşüverdi. Düşünce ve tasarımda, yatay ve dikey uzamların, toroidal yapılara, toroidal yapıların artırılmış gerçeklikten geçerek eterik ve enerjidöngüsel boyuta taşınma hazırlıkları yapılmakta. Bir taraftan da ortalama insan ömrü gittikçe uzarken, bu gerçekliğin üstesinden gelebilecek sosyal güvenlik çözümlemeleri gündemde. Sayısal olarak artmaya devam eden türümüzün gezegene sığmamaya başlaması üzerine, alan bazında optimum demografik ölçek arayışları yapılmakta. Guedestone’da öngörülen nüfus azaltımı bir yandan, ölümsüzlüğe doğru hızla yol alan teknoloji diğer taraftan, dünya insanlarını çevresiyle dilemmaya sokmakta.

Kentsel alanda ortaya konulan akıllı sistemler, yapay zekâ ile birleşerek, depolanabilir enerji sektöründeki hızlı gelişme ile bütünleşip düne ait düzlemsel ve 3. Boyuta ait ne varsa ters yüz etmeye başlıyor. Dünyanın dev otomobil firmaları, uçabilen motorlu taşıtları piyasaya sürmeye başladı bile. Çok değil en fazla 10 yıl içinde, kentsel planlama, peyzaj, ulaşım planlaması vb. disiplinlerin ezberleri bozularak düzlemsel ve fiziksel olgu ve varlıklarla yapılan tasarımlar yerini yarı gerçeklikten oluşan, likit tasarımlara bırakmak üzere. Bütün bunlar dünün gerçeklerini bir bir yıkarken, evrensel süreç evrensel gerçekleri zorlamaktadır.

Bizlere düşen, mümkün olduğunca yeni gelişmeleri de öngörerek bu hıza ayak uydurmaya çalışmak. Kadim ve klasik bilimsel bilgi ve düşün sistemi de ister istemez bu değişimden nasibini alacaktır.

In the first issue of 2024

Our 59th publication also marks the turning point of our bimonthly publication process, in which we started publishing 6 issues a year.

This issue of the Urban Academy contains 17 articles about the city from different perspectives. Our 67 referees, who are assigned to evaluate articles suitable for their fields of study from different universities from every region of our country, have made great contributions to the scientific quality of the published articles. We have 10 editors who spend their valuable time at the editorial board meetings where all these efforts are combined, offering ideas to always improve the quality of our journal.

Each article process is carried out to ensure the publication quality of Journal of Urban Academy; With the principle of respect for labor, it is not only author-oriented; We work with an editor, referee and author-friendly approach. We would like to thank all the scientists who contributed to the creation of our issue.

Stay well, with the hope of meeting you with new achievements and good news in each new issue.

Our Social Media Accounts

Our social media accounts of our journal are waiting for your attention. Links to our journal’s social media accounts will be shared with you below. We kindly ask you to support our social media accounts with your likes.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

2024’ün ilk sayısı

59. yayınımız aynı zamanda yılda 6 sayı yayınlamaya başladığımız iki ayda bir yayınlanma sürecimizin dönüm noktası oluyor.

Kent Akademisinin bu sayısında kente dair farklı bakış açılarıyla ele alınmış 17 makale bulunmaktadır. Ülkemizin her yöresinden değişik üniversitelerden çalışma alanlarına uygun makaleleri değerlendirmek için görev alan 67 hakemimiz basılan makalelerin bilimsel niteliğine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm bu emeklerin birleştirildiği yayın kurulu toplantılarında değerli vakitlerini dergimizin niteliğini her daim artırmaya yönelik fikirler sunan 10 editörümüz bulunmaktadır.

Kent Akademisi dergimizin yayın kalitesinden ödün vermemek adına her bir makale süreci titizlikle yürütülmekte; emeğe saygı düsturuyla sadece yazar odaklı değil; editör, hakem ve de yazar dostu bir anlayışla çalışılmaktadır. Sayımızın oluşumunda emek veren tüm bilim insanlarına yürekten teşekkür ederiz.

Her yeni sayıda, yeni başarılar ve güzel haberlerle nice gelecek sayılarda buluşmak ümidi ile esen kalınız.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

· INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

· LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

· TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Bir cevap yazın