Etiket arşivi: küreselleşme

Ulusal Firmaların Küresel Pazara Girişinde internetin Katkısı

ÖZET

Son zamanlardaki en önemli gelişmelerden birisi Internet üzerinden uluslararası pazarlama faaliyetlerinin artması ve buna bağlı olarak uluslararası bilgi akımının hızlanmasıdır. Günümüzde, artık Internet küresel pazarda önemli bir iletişim aracıdır. Temelleri 1960’lı yıllarda Amerika’da atılan internet, aradan geçen 50 yıl içerisinde tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Internet’in yoğun yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının en önemli nedeni kullanım maliyetinin ucuz olmasıdır. Bu nedenle hem tüketiciler hem de firmalar Internet’i sıklıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla pazarlama açısından Okumaya devam et

Kapak: Küresel Ölçekli Siyasal Dalgalanmaların Kent ve Kimlikleri Üzerindeki Etkileri / EDİTÖRDEN

Kapak:

Küresel Ölçekli Siyasal Dalgalanmaların

Kent ve Kimlikleri Üzerindeki Etkileri

Tarih boyunca, insanoğlunun dünya hırsı ve ihtirasları o kadar ileri boyutlara varmıştır ki, bin, hatta on bin yıllık medeniyetin izlerini hatta belgelerini taşıyan mimari unsurları hiç gözünü kırpmadan sırf ekonomik ve siyasal saiklerle yerlebir edebilmektedir.

Uzun zamandır yeni kavram olan “öğrenen şehirler” veya kentler etimolojik olarak “çikolata” kelimesi gibi, insanın serotonin (mutluluk) hormonunu tetiklemektedir. Ne var ki, düne kadar “öğrenen şehirleri konuşurken, bu gün malesef bütün bir insanlık özellikle Ortadoğu’da, “ağlayan şehirler”i konuşmaktadır. Evet belki kavramsal olarak literatürde bu kelimeyi ilk defa ben kullanıyorum ama, keşke kentlerimiz ağlamasaydı da ben de bu kavramı üretmeseydim.

Modern kentlerin yeniden inşaası, kentler açısından belki de yenilenme için fevkalade fırsatlardır. “Kentsel dönüşüm” kavramında olduğu gibi, geri dönülmesi imkansıza yakın olaylar, kentsel dönüşümle ideal hale getirilebilmektedir. Ne var ki, özellikle kadim kentlerin savaşlarda bir bir vurulmasıyla, DEĞİL SADECE KENT KİMLİĞİ, BİN YILLIK MEDENİYETLERİN İZLERİ DE bir çırpıda silinmektedir.

Bu iç acıtan gerçekleri dile getirirken, elimden gelebilecek belki tek şey, ekonomik ve siyasal dürtülerle İNSANLIĞIN KADİM MEDENİYETLERİNİ YOK ETMEMELERİ İÇİN, akıl, izan, sağ duyu, vicdan duygularının harekete geçmesi için en içten temennilerde bulunmaktır.

Yüce Yaratıcı’dan temennim, insanlığın yakasını silkeleyecek ERDEMLİ bir liderin çıkıp bu entrikaların önüne geçecek adımları atmasıdır.

Sağduyulu ve basiretli yarınlar dileklerimle.

EDİTÖRDEN

Küreselleşmenin Kıskacında Dillerin Entegrasyonu

Teknoloji Cenderesinde Diller ve Entegrasyon Sorunu

Dr. Ahmet FİDAN

Teknoloji Yerel Dilleri Nereye Kadar Kırpacak?

Her geçen gün yeni bir teknoloji kelimesi veya kavramı dilimize girerken, buna karşılık,  yaklaşık her ay bir kelime de yeni jenerasyonların dijital terimleri ile yok olmakta.

Yeni yetme gençlerin cep telefonu mesajlarını, e postalarını, yazılı sohbetlerini gördükçe Türk Dili ve Türk Edebiyatı üzerine ağıtlar yazmak istiyorum. Bu pop ve sözde tiki gençlik kendilerine göre yaratmış oldukları eksiketek cümleler kurmayı, sesli harfleri yok etmeyi, Okumaya devam et

Strateji Kavramı Üzerine Düşünceler (IV)

Küreselleşme ve Yeni Strateji Anlayışı (Ayağa Düşen Strateji)

Son yıllarda küreselleşme ile en çok ilişkilendirilen kavramlardan birisi de kamu yönetimi kavramı ve anlayışıdır. Başlangıçta ekonomik sistemlerin ve organizasyonların ulus Okumaya devam et

Siyasal Partilerde Aynılaşma Süreci

İnsanların aynılaştığı, kopyalandığı bir dünyada insanların oluşturduğu siyasal partilerin bundan etkilenmemesi düşünülemezdi. Öyle de oldu. Son on yıldır siyasal partilerde ideolojik anlamda ciddi veya kayda alınır bir farklılık görülmemiştir. Okumaya devam et