Kategori arşivi: Mehmet TEKİN (Prof.Dr.) Suat SARIDEMİR (Doç.Dr.)

Üniversite Sanayi İşbirliğinde Trimester Uygulamaları

Prof. Dr. Mehmet TEKİN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

mehtekin@gmail.com

Doç. Dr.Suat SARIDEMİR

Düzce üniversitesi, Türkiye

Özet

Bu çalışmada,  Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim çerçevesinde eğitim veren, Meslek Yüksek Okulları (MYO), Teknoloji Fakülteleri ve bazı Mühendislik Fakülteleri için düşünülen Trimester uygulamaları ve Üniversite-Sanayi işbirliklerinin önemi vurgulanacaktır. Üniversite-Sanayi birlikteliklerinin,  ülkemiz Mesleki- Teknik eğitiminin kalitesine ve geleceğine etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Kaliteli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde, altyapı ve sistemi destekleyecek mevzuatın geç kalınmadan oluşturulması son derece önemlidir.

Ülkemizdeki mevcut trimester uygulamaları değerlendirilirken, yeni bir trimester projesi çalışmanın başlıca amacıdır. Yeni modelde, mevcut  işyerlerinde kalite açısından ve verimlilik bağlamında yeni reorganizasyonlara gidilirken, İşyeri yöneticileri ve mühendisler birer Öğretim Elemanı olarak projede yer alacaktır. İş ortamında okul, okul içinde iş mantığıyla sistem revize ve up-date edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Trimester, Mesleki Eğitim, Nitelik, Üniversite-Sanayi Okumaya devam et