Haz 15 2017

Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun Önemi

Published by at 00:09 under Aziz Muslu (Yrd.Doç.Dr.)

yazdır / print
Importance Of Marina Management and

Organization For Livable Coastal Cities

 

Yrd.Doç.Dr. Aziz MUSLU

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

azizmuslu@gmail.com

ÖZ:

Günümüzde işletmelerin artan sosyal sorumlulukları bulunmaktadır. Deniz turizmi tesisi işletmelerinden en önemlilerinden biri olan Marina işletmelerinin sosyal sorumlulukları diğer bütün ticari işletmelerden daha fazladır. Kıyı kentlerinin yaşam kalitesinde marina işletmeleri temel belirleyicilerdendir. Marinalar sadece rekreasyonel faaliyetlerin yapıldığı tekne bağlanan merkezler değildir. Tekne sahiplerinin sosyalleşme alanı olmasının ötesinde bulundukları kente sosyal ve kültürel hizmetler sunmalıdır. Kıyı şeridinin tüm toplumun olmasının yasal dayanağı kıyı kanunudur. Kıyılar tüm vatandaşların ortak malıdır. Kıyıların marina işletmelerine tahsis edilmesi toplumun çıkar ve faydası gözetilerek yapılmaktadır. Marina yerlerinin tespitinde bölge insanın kararları ayrıca önemlidir. Marina işletmesi faaliyetlerine başladıktan sonra bulundukları bölgeye katkı sağlamaktadır. Yat işletmeleri, tedarikçiler, restoranlar, konaklama işletmeleri gibi birçok iş kolu için dışsal ekonomi yaratarak bölge kalkınmasına katkı sunmaktadır. Marina işletmeleri kendi bünyesindeki hizmetleri organize ederken bölge halkının istek ve taleplerini göz önünde bulundurmalıdır. Bölgenin cazibe merkezi haline dönüşmesini sağlayacak kültürel ve sosyal faaliyetleri bünyesinde gerçekleştirmelidir. Gerçekleştirilen aktivitelere sponsor olmalıdır. Bünyesine sinema, tiyatro, kütüphane, konferans salonu gibi tesisleri eklemelidir. Bienal, sergi,  konser, festival gibi aktiviteler ile yaşanabilir kıyı kentleri oluşturacağı gibi ayrıca marina müşterilerinin memnuniyeti de sağlanacaktır.  Marinalarda departmanların işlevsel hale gelmesini sağlayan nitelikli personel istihdam etmelidir. Kültür sanat faaliyetleri ve sosyal faaliyetleri sürekli hale getirecek bölümler organize etmelidir. Tüm çalışanlara marinaların sosyal fonksiyonu olduğu tüm diğer işletmelerden farklı bir misyonu olduğu aktarılmalıdır. Bu doğrultuda kurum vizyonları oluşturulmalıdırlar. Tüm çalışanlarda oluşturdukları vizyonları doğrultusunda bilinç değişimi geliştirilmelidirler. Yaşanabilir kıyı kentlerinin oluşması  için marina yöneticilerinin katkıları oldukça önemlidir.

Anahtar Sözcükler : Deniz İşletmeciliği, Deniz Ekonomisi, Stratejik Yönetim , Yönetim organizasyon, Deniz Turizmi.

ABSTRACT

Importance Of Marına Management and Organızatıon For Lıvable Coastal Cıtıes

Nowadays business organizations have increasing social responsibilities. Marina business, one the most important marine tourism business, has rather much social responsibility than the others. Marinas are the main determinant on living quality of coastal cities. Marinas are not solely mooring centers for boats for recreational activities, they must provide social and cultural services to the residential cities beyond being a basic club of boat owners where  to socialize. The law of coasts is the legal base proving that the public is the owner of coastal line. Coasts are common property of all citizens.Coasts are allocated for marinas by taking into consideration interest and benefit  of whole community. Also decision of regional population is very important to determine place of marinas. Marina entity contributes to regional economy after starting activites. Yachting managers, suppliers, restaurants, accomodation business etc are getting external benefits and from these marinas and regional economy feels new development. Marina entities must take into consideration demand and need of regional population besides of organizing their internal services. They must realize social and cultural activities within internal structure but must oversee to built an attractive center for the city. They should be sponsor for sports activies. They should built social facilities like cinemas, theatres, libraries, conference halls within marina. They will satisfy their own customers with some activities like Bienal, exhibitons, concerts, festivals as well as creating livable coastal cities. They should employ qualified personnel to maximize function of all departments. They should establish departments to organize continous cultural, art, and social activities. All personnel should be recognized how distinctive entity they work for as much as marinas have variable social functions. Organizational distinctive visions should be maintained and all personnel should be given consious of this vision.  Contribution of marina managers are very important to create livable coastal cities.

Keywords: Maritime Management, Maritime Economics, Strategic Management, Managment and organisation, Marin Tourism.

Makalenin tam menti için TIKLAYINIZ.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.