Kategori arşivi: Aziz Muslu (Yrd.Doç.Dr.)

Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun Önemi

Importance Of Marina Management and

Organization For Livable Coastal Cities

 

Yrd.Doç.Dr. Aziz MUSLU

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

azizmuslu@gmail.com

ÖZ:

Günümüzde işletmelerin artan sosyal sorumlulukları bulunmaktadır. Deniz turizmi tesisi işletmelerinden en önemlilerinden biri olan Marina işletmelerinin sosyal sorumlulukları diğer bütün ticari işletmelerden daha fazladır. Kıyı kentlerinin yaşam kalitesinde marina işletmeleri temel belirleyicilerdendir. Marinalar sadece rekreasyonel faaliyetlerin yapıldığı tekne bağlanan merkezler değildir. Tekne sahiplerinin sosyalleşme alanı olmasının ötesinde bulundukları kente sosyal ve kültürel hizmetler sunmalıdır. Kıyı şeridinin tüm toplumun olmasının yasal dayanağı kıyı kanunudur. Kıyılar tüm vatandaşların ortak malıdır. Kıyıların marina işletmelerine tahsis edilmesi toplumun çıkar ve faydası gözetilerek yapılmaktadır. Marina yerlerinin tespitinde bölge insanın kararları ayrıca önemlidir. Marina işletmesi faaliyetlerine başladıktan sonra bulundukları bölgeye katkı sağlamaktadır. Yat işletmeleri, tedarikçiler, restoranlar, konaklama işletmeleri gibi birçok iş kolu için dışsal ekonomi yaratarak bölge kalkınmasına katkı sunmaktadır. Marina işletmeleri kendi bünyesindeki hizmetleri organize ederken bölge halkının istek ve taleplerini göz önünde bulundurmalıdır. Bölgenin cazibe merkezi haline dönüşmesini sağlayacak kültürel ve sosyal faaliyetleri bünyesinde gerçekleştirmelidir. Gerçekleştirilen aktivitelere sponsor olmalıdır. Bünyesine sinema, tiyatro, kütüphane, konferans salonu gibi tesisleri eklemelidir. Bienal, sergi,  konser, festival gibi aktiviteler ile yaşanabilir kıyı kentleri oluşturacağı gibi ayrıca marina müşterilerinin memnuniyeti de sağlanacaktır.  Marinalarda departmanların işlevsel hale gelmesini sağlayan nitelikli personel istihdam etmelidir. Kültür sanat faaliyetleri ve sosyal faaliyetleri sürekli hale getirecek bölümler organize etmelidir. Tüm çalışanlara marinaların sosyal fonksiyonu olduğu tüm diğer işletmelerden farklı bir misyonu olduğu aktarılmalıdır. Bu doğrultuda kurum vizyonları oluşturulmalıdırlar. Tüm çalışanlarda oluşturdukları vizyonları doğrultusunda bilinç değişimi geliştirilmelidirler. Yaşanabilir kıyı kentlerinin oluşması  için marina yöneticilerinin katkıları oldukça önemlidir.

Anahtar Sözcükler : Deniz İşletmeciliği, Deniz Ekonomisi, Stratejik Yönetim , Yönetim organizasyon, Deniz Turizmi. Okumaya devam et