Alçaklık ve Küstahlık; ‘Soy’a Dönüş Süreci’ (II)

yazdır / print
Bulgaristan Türkleri’nin 1989 Kovulması
İsim değiştirme süreci ve 400 bin Türkün ülkeden kovulmasının mimarları cezalandırılmamakta ve (Bulgar) Hukuk sistemi, 20 yıldan beri konuyla ilgili soruşturmayı boykot etmektedir. (bunu izleyen

göç dalgası sile birlikte bu rakam: 600.000 ‘e ulaştı/mns)
Devasa “Soya Dönüş” soruşturmasında 20 yıllık yasal sürenin sessizce dolmuş olma ihtimali vardır. Süre uzatımı ile ilgili herhangi bir resmi başvuru da yapılmamıştır. Bazı hukuk kaynakları, olay yaratacak bu haberi Frognews.bg’ye verdi. Ancak, Askeri Savcılık yetkilileri, açıklama yapmayı kesin olarak reddetmektedirler. Dönemin en uzun soruşturmalarından biri olan “Soya Dönüş” rafa kaldırılmaktadır. Böylece, Bulgaristan Türklerine karşı Komünist Rejimin işlediği suçlar, cezalandırılmamış olarak kalacaktır.

Frognews.bg, daha geçen yılın Aralık ayında bu soruşturmayı denetleyen Sofya Askeri Savcılığına, Yüksek Savcılık aracılığıyla aşağıdaki 5 soruyu yöneltmiş ve resmi olarak cevap almaya çalışmıştır:

1. “Soya Dönüş” süreci ile ilgili soruşturma ne durumda?

2. Soruşturmanın 20 yıl sürmesinin nedenleri nelerdir?

3. 20 yıllık süresi tam olarak ne zaman dolmaktadır?

4. Savcılığın, soruşturma süresinin uzatılması yönünde başvuru yapma ve araştırmayı devam ettirme niyeti var mıdır?

5. Bu soruşturma çerçevesinde eski Bulgar Komünist Partisi mensubu merkez ve bölge yöneticilerinin herhangi bir suçu ispatlanmış mıdır?

Mektubumuz askeri yetkililere ulaştırıldı, ancak bir aydan beri Sofya Askeri Savcılığından tarafımıza herhangi bir cevap gönderilmemiştir. Gayri resmi kaynaklardan öğrendiğimize göre, soruşturmadan sorumlu Savcı Evgeni İvanov, bu konuda rahatsız edilmek istemiyormuş. Dolayısıyla konuşması da, konuşmaması da mümkünmüş. Söz konusu soruşturma yakın bir zaman öncesinde kendisine verilmiştir;

Bunun dışında İvanov, Frognews.bg sorularını kışkırtıcı buluyormuş. Soruşturma gizlilik gerektiriyormuş. İvanov’un asker iş arkadaşlarıyla paylaştığına göre soruşturma, farkına varılmadan zaman aşımına uğramış, kendisi bu konuda şeflerini uyarmış, ancak neler yapılması gerektiği konusunda herhangi bir görüş bildirilmemiş.

Hukukçulara göre soruşturmanın özellikle “süresi” konusu yoruma açık ve çok tartışmalıdır. Çünkü belli bir zamanda ve kesin bir yerde işlenmiş tek bir suçla ilgili değildir; 1984’dün sonundan 1990 yılının başına kadar uzanan bir süreçte ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan binlerce insanı kapsayan devasa bir suç eylemi süreci söz konusudur.

Mavi Koalisyon Milletvekillerinin Bildiri Tasarısı
20 yıldan beri devam eden soruşturma, geçen yılın sonuna doğru Mavi Koalisyon’un 10 milletvekilinin dikkatini çekti. Bu 10 milletvekilleri, 27. 10. 2009’da resmi olarak Halk Meçlisinin Başkanı olan Tsetska Tsaçeva’ya bir Bildiri Tasarısı sundu. Tasarıda 400 bin Türkün vatanından kovulmasına sebep olan Komünist rejiminin Türk azınlığımıza karşı yürüttüğü eritme politikası ve “Soya Dönüş” süreci kınanmaktadır. Bildiri Tasarısında “İsim değiştirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın, Bulgar hukuk sistemi ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından devam ettirilmesi istenmektedir; Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle komünist dönemi suçlarının örtbas edilmesi durumunda ise tüm Bulgar halkına mal edileceği konusunda uyarı yapılmaktadır”.

Ancak nedense bu Tasarı, Meclisin tozlu raflarına kaldırılmış ve şimdiye kadar üzerinde herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Bildiri Tasarısının neden reddedildiği konusunda herhangi bir açıklama da yapılmamıştır.

Bir cevap yazın