Aleviler Önce Kendilerinde Bir Açılım Yapmalıdır

yazdır / print
Aleviler hükümetten bir açılım bekliyorlar. Öne sürdükleri bir takım şartlar var. İnanç hanesinin nüfus cüzdanlarından kaldırılması, diyanetin kaldırılması, okullardan din derslerinin kaldırılması, cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması, dedelerine  maaş bağlanması, Madımak otelinin müze yapılması, xs xs xs.

 Benim yaptığım araştırmalar doğrultusunda Alevilerin ilk önce kendilerinin kendilerinde bir açılım yapmalarının daha doğru olacağı yönündedir. Aleviler aşağıdaki soruların mutlaka cevabını kamuoyuna açıklamalıdırlar.Sorular şunlardır.

1- Alevilik bir yeni mezhep midir yoksa yeni bir din midir ?

2- Aleviler Müslüman mıdır yoksa değil midir ?

 Aşağıda belirttiğim kaynak adreslerdeki yazıları okuduğunuzda kafanızın çok karışacağını tahmin ediyorum. İslam inancının birçok amentü esaslarıyla Aleviliğin ters olduğunu sizlerde hemen göreceksiniz. Ben şimdi bunları size sıralayacağım.

 İslam inancı ile Aleviliğin tezatları :

1-İslam inancı BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ile başlar.Aleviler ise BİSMİŞAH derler. ŞAHIN ADIYLA diyerek başlarlar. Şah dedikleri imam Ali dir. İslam inancındaki Rahman ve Rahim olan Allah a kulluk yerine Alevilikteki ALİ YE TAPINMA meydana gelir. Bu durum daha işin başında AMENTÜ BİLLAHİ esasını çiğner. Amentü esasının ilk şartı böylece yıkılmış olur.

2-İslam inancında kesinlikle reenkarnasyon yoktur. Alevilikte ise Hz Ali nin Atatürk ün bedeninde hatta Deniz Gezmişin bedeninde dünyaya geldiğine inanan aleviler dahi vardır. Hindistan dan bazı inançların Aleviliğe montaj yapıldığı görülmektedir. Hindu inancında da reenkarnasyon vardır.

3-İslam inancında Kuran ayetlerinin birisi dahi inkar edilemez. Alevilikte ise KURAN DA İBADETLERDEN YANA BİR EMİR-YAPTIRIM YOKTUR der. Bu tamamen yanlış bir görüştür. Kuran da namaz,oruç,hacc,zekat,kelimeyi tevhid ve zikir emirleri bir çok ayette vardır.

4- İslam inancının temelleri ve dinin direği namazdır. Oruçtur. Alevilerde ise namaz kabul edilmez ve kılınmaz. Ramazan ayında oruç tutulmaz, onlarda muharrem ayı orucu kabul edilir. Yani İslam dininin 2 farzı da NAMAZ-ORUÇ reddedilmiş olur.

5-İslam inancında ALLAH DAN AF DİLEYİN ayeti doğrultusunda tevbe tavsiye edilirken Alevilikte KUL HAKKININ TEVBESİ OLMAZ fikri işlenmektedir.

6-Alevilikte mum yakmak, su dağıtmak birer gelenektir bunlar ibadet olamazlar. Secde etmek ise namazın bir bölümüdür fakat namazı kabul etmeyenlerin secdesi nasıl olacaktır ? İslam inancında namaza mirac denmiştir. Miracı olmayanın secdesinin olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Alevilere niçin namaz kılmadıkları sorulduğunda HZ ALİNİN ONLARIN NAMINA TÜM NAMAZLARINI KILDIĞI İÇİN namaz kılmadıklarını söylerler, niçin Camiye gitmedikleri sorulduğunda ise HZ ALİNİN CAMİ DE ŞEHİD EDİLMESİNİ gösterirler. Bu iki sebep bile birbiriyle çelişkilidir. Hz Ali efendimiz Cami de namaz kılarken şehid edilmiştir. Hz Alinin yaptığı bir ibadeti siz nasıl yok sayarsınız ve yok saydığınız bir ibadeti Hz Ali neden sizin yerinize de kılmış olsun ?

 7-Alevilikte Kurban Bayramı “cana kıyma bayramı” yoktur,  fakat kurban geleneği vardır. Alevilikte “kurban” lokmadır.  Lokma da yarin yanağından gayrı, acı tatlı her şeyi, kırklar ceminde olduğu gibi, var olan bir üzüm tanesini dahi paylaşmaktır, buna ‘’kansız kurban’’ denir.İslam inancında ise KURBAN BAYRAMI vardır. Aslında HACC BAYRAMI denir ve bu hacc bayramının bir bölümünü de kurbanlığın kesilmesi ile yapılır. Amaç et yemek veya can yakmak değildir zaten. Allah rasulü ne uygulamışs ve ibadet olarak göstermişse o uygulanır.

 Görüldüğü üzere alevi inancında İslami ölçü ve değerlere çok ters durumlar vardır. Rasulallah öğretilerini bulandırarak gelenek olan şeyler ibadetlerin yerine koyularak her şey karmankarışık bir hale getirilmiştir.

İslam inancında bir ibadeti yapamıyor olabilirsiniz, bu sizi kafir yapmaz sadece günahkar yapar. Fakat Allah rasulünün ve Kuran ın açık emrini ve ayetini inkar edemezsiniz bu sizi günahkar değil kafir yapar. Kafir olmak ile günahkar olmak farklı şeylerdir. Alevilikte amentü esasları reddediliyor. Alevilerin Müslümanlar hakkındaki eleştirileri ise günahkarlık çerçeveli eleştirilerdir. Aleviler şu durumda bilerek veya bilmeyerek kendilerini daha büyük bir vebal altına sokmuş oluyor. Yeni bir din icad etmiş oluyorlar.

Aleviler ilk önce açılımı kendilerinde yapmalılar bence. İslam ve iman ölçüleri bellidir bunları reddederek yeni bir din mi icat ediyorlar, yeni ibadet mi icat ediyorlar ? Kendilerini Müslüman kabul ediyorlar mı ? Kendilerini Müslüman olarak kabul ediyorlarsa mescitleri camileri neden kabul etmiyorlar ? Ordudaki alevi subaylar meselesi nedir ? Sözde irtica ile bu alevi subaylar mı savaşmaktadır ? Ordu siyasetçi arasındaki kavganın altındaki esas sebep alevi Sünni kavgası mıdır ? Kürt alevi subaylar bu olayın neresindedir ? Ordu içinde yapılanmalar nelerdir ? Açıkça konuşulması gerekenler var ve bunlar açıkça konuşulmadığı sürece arada hep başkaları kisvelenecek el altından cepheler birilerini hep istismar edecek.Bilen konuşsun artık ilmeyenlerde susup dinlesin.

09 Kasım 2009 Pazartesi

UĞUR ÖZALTIN

Kaynak :

Antropolog Aykan Erdemir

http://www.tumgazeteler.com/?a=2404156

 Alevi ibadetleri

http://www.aleviforum.com/showthread.php?p=680330

 Alevilikte reenkarnasyon vardır ve Hz Ali Atatürk olarak zuhur etti

http://www.tumgazeteler.com/?a=4062709

 Ergenekon Karargah evleri aslında gizli birer cemevleri mi ?

http://www.tumgazeteler.com/?a=4516562

 Ordu içindeki kürt alevi subaylar

http://www.tumgazeteler.com/?a=3983928

 Alevi subaylar cemevi ve agarta

http://www.tumgazeteler.com/?a=3919929

Bir cevap yazın