May 13 2009

Büyük Düşünmek Gönülle Mümkün

Published by at 00:01 under Ali BEKTAŞ

yazdır / print
Bir gönül meselesidir büyük düşünmek. Düşünce deyince her ne kadar aklımıza ilk olarak akıl geliyor olsa da. Gönüllerin bir ve beraber olmasından daha büyük bir kuvvet olmadığını gördüm, Dante gibi ortasına geldiğim şu ömrümde. Bir şeye niyet etmek ilk basamaktır. Sonra gönülleri birleştirebilmek. Tevekkül ile inanç limanına sığınmak.

Kimler büyük düşünür? Herkes büyük düşünebilir. Hem de mesele ne olursa olsun. Küçük düşünmek ve basit düşünmek kanaati acizanemce düşünce bile kabul edilmemeli. Sıradan, basit ve amaçsız.

Her gönül bir şair namzedi. Her insan bir lider namzedi. Her fani bir kul namzedi. Atalarımızın kültür mirası cap canlı karşımızda dururken.

İstiklal Harbi’ni kazanan gönüller- Atatürk ve Türk Milleti – büyük düşünmüş gönüllerdir. Birlik ve beraberliğin en müstesna misalini yakın tarihimizde inkişaf ettirmişiler. Misallerin binlerle, on binlerle ifade edilebileceği bir büyük maziye sahipken, çok afakî laflar etmeye gerek yoktur.
Bir şeyi değerli kılan, o şeyin değerinin üstünde bir şeydir. Veya en az denk bir şey. Bir türküden yola çıkarak örneklemek de mümkün en alt tonda. ” Güzelliğin on par(a ) etmez/ Şu bendeki aşk olmasa.” Güzelin güzelliğinin bir anlama haiz olabilmesi için, o güzele meftun bir aşk ehli lazım. Yüz satır yazsam bu kadar veciz anlatamazdım.

Üstat Fuzuli daha yüksek bir metaforla (mecaz, eğretileme) irdeler meseleyi. ” Aşk imiş her ne var âlemde./ Gerisi yalnızca kıyl-u kal imiş.” Bir gönül bu kadar mı büyük düşünür? Bir gönül bu kadar mı büyük olur? Leyla’dan hareketle Mevla’yı bulan Kays’a Mecnun diyoruz, biz de akıllı oluyoruz öyle mi? De git işine akıl. Bu seni aşar. Bu olsa olsa gönlün işidir.

Bir zamanlar ucundan kıyısından bu metaforu yakalamıştı bu aciz. Demiştim ki…

” Aklımı aklında aklar mısın?

Sevgimi sevginde saklar mısın?

Bir çift güzel gözle geldim desem.

Âmâ halinden anlar mısın?

Geçerken günler hızla ve acımasızca. Değerli kılamadığımız her anımıza ağıtlar yakmalıyız içten içe. Çaresizlik değil bizim işimiz. Biz insanız. Kâinatın en şereflisi olarak yaratılan. Kimsenin bu payeye zıt davranmaya hakkı yoktur.

Bir gönül meselesidir büyük düşünmek. Gönlü keşfetmekle başlar. Bu keşfin yanında bütün keşifler az kalır. Ne güzel olur gönüller dolusu büyük düşünceler. Bir iz bırakamadan yaşamak ne ……………….. olur. Fikrim bulurken gönlüm reddetti o kelimeyi. Bari gönlünün yardımı ile sen doldur boşluğu ey kârî ( okur).

Gönlü keşfetmek lazım. Büyük düşünmek lazım.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.