Çalışmayanların Sağlık Yardımı?

yazdır / print

Benim SSK prim ödemelerim tamamlanmış olup emeklilik için yaşımın dolmasını bekliyorum. Emekli olmama yaklaşık 2,5 yıl var. Ben şu anda çalışmıyorum. Hastayım ve sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim. Bu 2,5 yılı çalışmam mı lazım? M. Faruk Kaplan

Emeklilik için gerekli prim gününü ve sigortalılık süresini doldurup, emeklilik yaşını bekleyenlere sağlık yardımı verilmez. Ancak, işten ayrıldıktan sonra son bir yılda en az 90 gün prim ödemesi olanlar için 10 gün + 90 gün olmak üzere toplam 100 gün daha sağlık yardımı verilir.

Bu süreden sonra sağlık yardımı verilmez. Ancak, Kaymakamlık yeşil kart bürosunda gelir testi yaptırmak suretiyle aylık aile içi kişi başına gelirin 222.-TL’den az çıkması halinde prim ödemeden (primler devlet tarafından ödenmek suretiyle) sağlık yardımı alınabilir.

Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri;

Brüt asgari ücretin üçte biri (222 TL) ile asgari ücret (666 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin % 12’si (26,64 TL),

Brüt asgari ücret (666) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.332) arasında olanlar, brüt asgari ücretin %12’si (79,92 TL),

Brüt asgari ücretin iki katından (1.332) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının %12’si (159,84 TL),

Tutarındaki primlerini kendileri ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir. Ya da emekli oluncaya kadar sigortalı olarak çalışmaya devam etmeleri gerekmektedir.
***
Bulgaristan borçlanmasıyla emekli olan çalışamaz
Bulgaristan göçmeni bir tanıdığım Mayıs sonu itibariyle Bulgaristan’daki çalışma günlerini de ekleyip SSK ya emeklilik başvurusunda bulunacak. 15 yıldır Türkiye’de SSK’lı olarak çalışıyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir mi? Ayfer Bulut

Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen düzenlemeler çerçevesinde 5754 sayılı Kanun’la değişik 3201 sayılı Kanun gereğince yurtdışı borçlanması yaparak SGK’dan emekli olanların yeniden çalışmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır.

Yeni düzenleme ile ‘Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye’de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz’ denilmek suretiyle emekli olduktan sonra çalışma yasağı getirilmiştir.

Yani, Bulgaristan borçlanması yapanlar, emekli olduktan sonra artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamaz.

Bir cevap yazın