Doğum Parası

yazdır / print
Eşim SSK’lı olup, 20 Ocak’ta doğum yapacak. Şu an 32. haftada ve doktordan çalışabilir raporu aldık. Doğum parası için ne koşullar aranıyor? Merak ettiğim SSK alacağımız parayı aylık mı, yoksa 4 ay sonra SSK’dan mı alacağız? Süt parasını nasıl alırız? Koray Kaya.

4-1/a kapsamındaki (SSK) sigortalı kadının gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan önceki ilk sekiz haftalık (çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık) süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilmektedir.  Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum öncesi kullanılmayan bu süre doğum sonrası istirahat süresine eklenir.

Öncelikle doğuma 3 hafta kalınca, doktor raporuyla doğum izninin başlatılması gereklidir. Buna göre, 4-1/a bendi kapsamındaki (SSK) sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Doğumla ilgili istirahat parasından yararlanmak için doğumdan bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması yeterlidir. Doğum öncesi ve sonrasındaki çalışılmayan süreler için işverenlerin, İşveren Vizite Kağıdı ve Çalışamazlık Belgesi Girişi yapmaları gereklidir.

İlgili sağlık kuruluşunun düzenlediği raporun SGK müdürlüğüne ulaşmasını müteakip bir hafta içerisinde ödemeler PTT aracılığıyla gönderilecektir. Gecikme olması halinde raporun hastaneden SGK müdürlüğüne gönderilip gönderilmediğini araştırmanızda yarar var. Ayrıca her rapor için ayrı ayrı ödeme yapılacaktır. Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 4/ (a) ve 4/(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine süt parası denilen emzirme yardımı verilmesi hükme bağlanmıştır.

Sosyal güvenlik reformu ile yaşaması şartıyla her çocuk için doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulu’nca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre SGK tarafından verilmesi gereken emzirme ödeneği 2009 yılı için 70.00 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4-1/a bendi kapsamında olanlar (SSK) için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şarttır.

Eksik günleri ödeyebilir miyiz?

01.10.1987 SSK başlangıcım var. 44 yaş ve 5225 prim gününe tabiyim. 07.03.1966 doğumluyum. Yılımı doldurdum ve 07.03.2010’da yaş haddimi dolduracağım. Bizlerin eksik prim günlerini ödeme ve prim borcunu ödemek için bir af ya da yasa çıkabilir mi? Serap Güven

Geçmiş yıllarda çalışıp, çeşitli nedenlerle sigorta primi ödemeyenlerin beş yıl içinde hizmet tespit davası açarak bu hizmetlerini saydırmaları gereklidir. Ancak, hiçbir yerde çalışmadan boşta geçen süreler için ödeme yapmak mümkün değildir. Geçmiş yılların boşluklarının ödenebilmesi için özel yasa çıkması gereklidir. Askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, doğum borçlanması, grev ve lokavt borçlanması gibi borçlanmalar yapılabilir. TBMM’de, geçmiş yıllardaki gün boşluğu olanların gün sayısı kazanmalarına yönelik bir yasa hazırlığı da bulunmamaktadır. Çıkması da mümkün görünmüyor.

KEY ödemeleri ÜLKE TV’de

Birkaç aydan beri, yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren KEY ödemelerinde son durum ve KEY ödemesi alamayanların neler yapması gerektiği ülke TV’de tartışılacak. Ali Tezel ve Şevket Tezel’in katılacağı “Resul KURT’la Çalışma Hayatı” programı bu akşam 17,45’de yayınlanacak.

Bir cevap yazın