Doğum Parasına 90 Gün Şart

yazdır / print
Eşim evlilik nedeniyle istifa etti ve iş yerinde eleman sıkıntısı olduğu için 2 aylık ihbar süresini çalışacak ve ayrılacak. Gerekli yasal haklarını alacağını düşünüyoruz. Eşim aynı zamanda hamile iş stresi ve yoğun tempo nedeniyle iş yerinde iyi bir dönem geçiremiyordu bizde böyle bir karar aldık. Doğum yapmasına da 5 aylık bir süre var.

Akrabamızın yanında hafif bir işte işe başlayacak. Burada sigortası ödenecek. Tahmini doğum tarihi 25 Ekim. İşten çıkacağı tarih 05 Temmuz olacak. Yeni iş yerinde sigortası başladığında istirahat raporunu açtıracak. Ve doğum iznine başlayacak. İş bulma sıkıntısı nedeniyle erkenden işini ayarlamış olacak ve doğum sonrası burada devam edecek. Şimdi eşim yeni çalıştığı işyerinden istirahat raporu açıldıktan sonra istirahata ayrılırsa geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek mi? Cihan Keser

Doğum parası için 90 gün yeterli

Sayın Keser, sosyal güvenlik reformu ile, kadın sigortalıların doğum yardımlarına ilişkin uygulamalar eski düzenlemelere paralel şekilde devam ettirilmektedir. 4-1/a bendi kapsamındaki (SSK) sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum öncesi kullanılmayan bu süre doğum sonrası istirahat süresine eklenir.

Buna göre, 4-1/a bendi kapsamındaki (SSK) sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre iláve edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Doğumla ilgili istirahat parasından yararlanmak için doğumdan bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması yeterli olup, bir işyerinden ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışılması bu durumda engel değildir. Önemli olan doğum öncesi istirahatin başladığı tarihte sigortalı olmasıdır.

Doğumda emzirme yardımı

Ayrıca Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife (halen 70.-TL) üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4-1/a bendi kapsamında olanlar (SSK) için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şarttır. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9. maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Evlenme nedeniyle fesihte ihbar olmaz

Evlenme nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde, işçinin bildirim süresi vermesi gerekip gerekmediği konusunda Kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Gerek İş Müfettişlerinin uygulamalarında ve gerekse de Yargı Kararlarında kadın işçinin evlenme nedeniyle hizmet akdini feshederken herhangi bir bildirim süresi verilmesine gerek bulunmadığı kabul edilmektedir. Yargıtay, bir kararında, ‘dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi….. nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur (Yargıtay 9. HD. E.1997/14623, K.1997/18913, T.12.11.1997)’ denilmek suretiyle evlenme nedeniyle hizmet akdini bir yıl içinde fesheden kadın işçinin süre vermesine gerek bulunmadığı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, eşiniz 56 günlük ihbar süresini beklemesine gerek yoktur. İşçinin herhangi bir bildirim süresi vermeden, evlendikten itibaren bir yıl içinde işverene müracaat ederek kıdem tazminatını talep etmesi halinde, önceden bildirim süresi verilmemesi gerekçe gösterilerek işçiden bildirim süresi istenilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle arzu etmeniz halinde ihbar sürelerini beklemeden de iş sözleşmesinin sona erdirebilirsiniz.

Bir cevap yazın