Eski Doğumlara Borçlanma Geldi mi?

yazdır / print
Eski doğumlara borçlanma geldi mi?

Özellik bayan okurlarımız sosyal güvenlik reformundan önce yapmış oldukları doğumları borçlanıp borçlanmayacaklarını soruyorlar.

01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girince, kadınların doğum nedeniyle çalışmadıkları süreler için borçlanma hakkı getirildi.

4-1/a (SSK) sigortalılarının, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla, hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler borçlanılabilecek. Borçlanma yapılabilmesi için, sigortalı kadının doğum tarihinden sonraki iki yıllık sürenin tabi olduğu işyerince onaylanan hizmet borçlanma başvuru belgesi ile yapılacak.

Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

– Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi,

– Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi ve borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.

Dolayısıyla 01.10.2008 tarihinden önceki doğumlar için de borçlanma yapılabilecek. Ancak ya bir işte 4-1/a (SSK) sigortalısı iken ya da işten ayrıldıktan sonra 300 gün içinde doğum yapılmış olması gerekiyor. Örneğin, 01.01.2000 tarihinde işten ayrılan ve 01.06.2000 tarihinde doğum yapan ve doğumdan sonra çalışmayan bir 4-1/a (SSK) sigortalısı kadın doğum borçlanması yapabilecektir.

Kıdem tazminatı ve Yargıtay kararları

Sevgili dostum Şahin Çil, işçi-işveren arasındaki davaların en son karara bağlanma yeri olan Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nde uzun bir süredir tetkik hakimi olarak görev yapıyor.

Dolayısıyla Şahin Çil, hem iş davalarının mutfağında ter döküyor ve hem de iş hukukunun gelişmesinde büyük emek veriyor.

Şahin Çil, birikimlerini iki yeni kitap olarak okurlarına sunmuş. “Açıklamalı-İçtihatlı Kıdem Tazminatı” ve “İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları” isimli kitaplarına büyük emek harcamış.

 “İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları” isimli kitapta Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2008 ve 2009 yıllarında ilkeye bağladığı önemli kararlan konu başlıkları halinde sistematik biçimde okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur. Kararların çok kısa özetlerine yer verilerek, istenilen karara kolaylıkla ulaşılması amaç edinilmiştir.

 “Açıklamalı-İçtihatlı Kıdem Tazminatı” isimli kitapta, bütün yönleriyle kıdem tazminatı ele alınmış ve eski ve köklü bir kurum olan kıdem tazminatıyla ilgili öğreti görüşlerine ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Özellikle Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından 2008 ve 2009 kıdem tazminatıyla ilgili olarak verilmiş ilke
kararları bazı başlıklar altında sıralanmış, aynı zamanda tarihsel süreci ortaya koymak için Yargıtay’ın bazı önemli eski kararları da kitaba alınmıştır. Yine, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu açısından kıdem tazminatı ayrıntılı biçimde incelenmiş ve ilgili Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Kitabın bölüm başlıkları:

· Genel Olarak

· Tanımı ve Niteliği

· Hak Kazanma Koşulları

· Kıdem Tazminatının Hesabı

· Kıdem Tazminatı Tavanı

· Gecikme Faizi

· Zamanaşımı

· Gazetecinin Kıdem Tazminatı Hakkı

· Deniz İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı

· İlgili Yargıtay Kararları

· Dönemler İtibarıyla Kıdem Tazminatı Tavanı

· Dönemler İtibarıyla Aylık Asgari Ücretler

Ve konuyla ilgili yüzlerce Yargıtay kararını Şahin Çil’in akıcı üslubundan okuyabileceksiniz.

“Açıklamalı-İçtihatlı Kıdem Tazminatı” ve “İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları” isimli kitaplarını Turhan Kitabevi’nin Yüksel Cad.No:8/32 06650 Kızılay – Ankara – adresinden veya hukuk kitapları satan yayın evlerinden bizzat alabileceğiniz gibi, 0312 418 82 59 – 0312 418 77 60 numaralı telefonlardan veya satisdestek@turhankitabevi.com.tr mail adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Özverili çalışmalardan dolayı bize de Sevgili Şahin Çil’e okurlarımız adına teşekkür etmek düşüyor.

Bir cevap yazın