Etiket arşivi: 2023 hedefleri

Kentlerin Rekabeti ve 2023 Hedefleri Üzerine Bir İnceleme

Yrd.Doç.Dr. Zeynel ŞEN

Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF Öğretim Üyesi

ÖZET

Rekabet çağımızda her alanda çok yönlü fonksiyonlar içermektedir. 21 yy da ülkelerin uluslararası arenada sırlamasında en önemli kriterdir. Bu çalışmamızda ülkelerin “Küresel rekabet Bileşenler” analizi yapılıp bu analizlere göre ülkemizin durumu ortaya çıkarılmaktadır. Analizlere göre dünya ülkelerinin teknoloji, verimlilik ve inovasyon konusunda rekabetçi yapıları alt bileşenleriyle incelenmektedir. Uluslararası rekabet sıralaması ülkelerin yapısal değişkenlerini her yıl WEF tarafında yapılan anketlerle sıralamakta olup bu bileşenlerin açıklaması yapılmaktadır. Ülkemizin rekabetçilik yarışında neden geri kaldığı uluslararası  düzeyde ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Yapılacak çok işlerin olduğu ve ülkemizin bu alanda rekabetçi yapı kazanabilmesi ve inovasyona sürekli yatırım yapması gerektiği incelenmektedir.

Yazımızın ikinci bölümünde ise rekabet bileşenlerine göre kentlerin neler yababileceği ve 2023 hedeflerinin ne olması gerektiği ortaya konulacaktır.

Ulusların rekabetinden yola çıkarak kentlerin rekabetinin ele alınacağı bu bölümde, daha çok ulusal rekabet bileşenleri ile yerel (ketsel) rekabet bileşenleri irdelenmeye çalışılacaktır.

Bu bağlamda, kentlerin rekabeti için rekabet bileşenlerinin ülke düzeyindeki yaygın duruma gelmesi kentleri daha cazip hale getirir. Rekabet bileşenlerinin tüm ülke düzeyinde uygulanması toplamda o ülkenin rekabet gücünü artıracaktır. Rekabet gücünün ülkenin her  kentinde uygulanabilmesi, yatırımların eşit dağılımı, yerinden yönetim, sorunların yerel çözümleri, kaynakların etkin kullanımıyla olacaktır.

Mega kent, ana kent, diğer kentlerin tamamlayıcı unsurlarını taşıyarak bir bütün olarak ulus-devlet ilişkisi ortaya çıkarır. Bunun için rekabet gücü bileşenleri en basit yerleşimden başlayarak ülkenin değişimine yol açması incelenecektir. Okumaya devam et