Etiket arşivi: Alper BODUR (Dr.)

Uluslararası Konferansların Farklı Fırsatlar Olarak Değerlendirilmesi

Uluslararası Konferansların

Farklı Fırsatlar Olarak Değerlendirilmesi

 

Dr. Alper BODUR

İSKİ Genel Müdürlüğü

Havza Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

boduralper@yandex.com

Assessment of International Conferences as Distinct Opportunities

ABSTRACT:

While international conferences make an important contribution to professional knowledge, experience, and development, they also give important opportunities for understanding the way of life of the people and the culture of the region/city where the conference is held. It is even possible to get more information and experience about the region/city when the remaining time is well used to get to know the properties and values of the region/city more closely. In this article, with the information above, assessments are made about the different experiences and opportunities that a participant can gain while enhancing his professional knowledge and experience in international conferences.

ÖZ:

Uluslar arası konferanslar, mesleki bilgi, birikim, deneyim ve gelişmeye önemli katkı sağlarken, aynı zamanda konferansın yapıldığı bölgenin/şehrin kültürünü ve halkın yaşam biçimini anlamada da önemli fırsatlar sağlamaktadır. Bölgenin/şehrin özelliklerini ve değerlerini daha yakından tanımak için konferanstan arta kalan zaman iyi değerlendirildiğinde, bölge/şehir ile ilgili çok daha fazla bilgi ve deneyim kazanmak mümkün görünmektedir. Bu makalede, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, bir katılımcının uluslararası konferansta mesleki bilgi ve birikimini artırırken kazanabileceği farklı deneyim ve fırsatlarla ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okumaya devam et