Etiket arşivi: Araçsal Akıl

Devletin Âli Menfaatleri Söylemi Üzerine Felsefi ve Tarihsel Bir Soruşturma

Yrd.Doç.Dr. Armağan Öztürk

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZET:

Makalede hikmet-i hükümet kavramının tarihsel içeriği ve ideolojik özü üzerine bir soruşturma yürütülecektir. Bu bağlamda hikmet-i hükümetçi anlayışı sadece modern dünyada söz konusu olan bir devlet örgütlenme tarzı olarak formüle eden anlayışa karşı devlet çıkarı düşüncesinde devletle beraber sürüp gitmekte olan bir öz olduğu tezi işlenecektir. Devletin ali menfaatlerini korumayı amaçlayan siyasal pratiğin tarihi devletlerin tarihi kadar eskidir. Bu nedenle rahatlıkla diyebiliriz ki hikmet-i hükümet üzerine bir tartışma zorunlu olarak siyasal antropolojik bir çabayla başlamalıdır. Siyasal teolojiyle siyasal antropolojinin iç içe geçtiği bir düzlemde devlet inşa edilirken aynı zamanda devlet çıkarı da inşa edilmiştir. Ezoterizm, faydacılık, araçsal akıl, Makyavelizm hikmet-i hükümetçi mantığın siyasal serüveni içerisindeki belli başlı epistemolojik duraklara karşı gelir.

ANAHTAR KELİMELER:

Devlet Aklı, Siyasal Antropoloji, Ezoterizm, Makyavelizm, Araçsal Akıl Okumaya devam et