Etiket arşivi: denizcilik tarihi

Bir İnsan Olarak Koca Reis, Hayatı ve Vizyonu

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Öğretim Üyesi

ÖZET:

Osmanlı donanmasına uzun süre komutanlık yapmış olan, Osmanlı’nın sıra dışı vizyon veya taktiklerinin bir ürünüdür Piri Reis. Zira o ilkelde bir korsan idi. Korsanlıktan koca bir imparatorluğunun donanmasının başına kadar gelme istidadı gösretmiş bir şahsiyettir. Kendisinin bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi belki de onun kişisel yaşamındaki gizemlerle dolu biyografisidir. Zira denizcilik aylar belki de yıllar boyunca deniz içinde bireyin kendi kendiyle başbaşa kalmasının sonucudur.

Piri Reis te çağı ve çağından sonraki dönemlerde yüzyıllarca ortaya koyduğu haritalarla bütün dünyaya ışık tutmuştur. Bu haritalarının o günkü şartlarda ortaya konulması veya te’lif edilmesini anlamadaki beşeriyetin acziyetini bu günün bilim dünyası ifade edememektedir. Özellikle koca reisin özellikle Akdenizi ve batı denizini bir göl gibi avucunun içi gibi bilmesi ona Osmanlı adına üstün bir manevra kaabiliyeti vermiş ve güç kazandırmıştır.

Kendi dönemi içinde düzlemsel olarak çizim imkanları, o dönem için uçak vb. hava aracının kullanıl(a)mamış olması pasifikten, Amerika kıyılarına, Asyadan Hint Denizi’ne kadarki bölgelerde vertikal ve lineer olarak ortaya çıkardığı eserin tılsımını zirveye çıkarmaktadır. Okumaya devam et