Her İşyerine Ayrı SGK Numarası

yazdır / print
Okurumuz Muhammed Adnan Sütşurup diyor ki; “Toptancılar sitesi 1. Blokta kuruyemiş imalatı yapıyorum. İşyerimin büyüklüğü yetersiz olduğundan 3.Blokta bir yer kiralayıp makinelerimin bir kısmını oraya taşımayı düşünüyorum. Çalışanlarımın bazılarını haftanın 3 günü yeni işyerimde çalıştırmam gerekecek. SSK yönünden bunun bir sakıncası var mı?

Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçları işyeri olarak kabul edilmektedir.

İşveren, örneği kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde kuruma bildirmek zorundadır.

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile kuruma bildirilmek zorundadır.

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini kuruma vermekle yükümlüdür.

İşyerinde, 4/ (a) bendi ile 4/(c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, yukarıda belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini düzenleyerek SGK müdürlüğüne vermek zorundadır.

Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenmelidir.

Aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise genel müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilir. Ancak uygulamada bu şekilde tek dosyadan işlem görülmesine ilişkin (Organize Sanayi Bölgesi dışındaki işyerlerine) izin verilmediği bilinmektedir.

Bu nedenle mutlaka ikinci işyeriniz için de SGK müdürlüğünde işyeri numarası tescil ettirmeniz ve ağırlıklı olarak burada çalışacak işçileri de bu işyerinden sigortalı yapmanız gereklidir. Aksi halde işyerinizin tescilsiz olduğunun tespiti halinde idari para cezası uygulanır.

AGİD 2010’ndan umutlu

Geçen hafta Adıyaman Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Ekonomik Krizde 2009 yılını Değerlendirme ve 2010’dan Beklentiler konulu panelde konuşmacı idim.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Orman hocanın oturum başkanı olduğu panelde MÜSİAD Eski Başkanı Ömer Bolat ve Haber7 Genel Yayın Yönetmeni deneyimli gazeteci Ünal Tanık’ın da konuşmacı olduğu panele soğuk havaya rağmen yoğun bir ilgi vardı.

Gerçekten panelin tümünü pür dikkat izleyen genç işadamları ekonomik krizin etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı ve 2010 yılının daha verimli geçeceği görüşünde. Esasen benim de kanaatim bu yönde. Umarız 2010 yılı ekonomik krizin etkilerinin ortadan kalktığı bir yıl olur.

Bir cevap yazın