İstihdam Teşvikleri Uzatıldı

yazdır / print
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir çok kişiyi işsiz bırakan ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve istihdamı artırmak için bazı önlemler alınmıştı. İşte 5951 Sayılı Kanun’la getirilen teşvikin süresi uzatıldı. İşte teşviklerde son durum:• 5084 teşviki: Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanan ve bölge halkının istihdam açısından en büyük beklentisi olan 5084 Sayılı Kanun’un süresi 31/12/2012 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre; 31/12/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere kapsamdaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Asgari ücretin işveren hissesi prim tutarını aşmamak koşuluyla, sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni Hazine’ce karşılanacak. Buna göre organize sanayi veya endüstri bölgelerinde 142.16 TL, diğer yerlerdeki iş yerleri için de 113.73 TL teşvik işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Yukarıda yer alan teşvik, maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için  5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle (31.12.2012 tarihine kadar) uygulanacak.

5084 teşvikinde yer alan Gelir vergisi stopajı teşviki konusunda bir belirsizlik var. Yani SGK teşviki uzatıldı ama, Gelir vergisi stopajının sadece 31.12.2007(5 yıl), 31.12.2008 (4 yıl) ve 31.12.2009 (3 yıl) tarihine kadar yeni yatırımlarını tamamlayanlar için teşvik devam edecektir.

•  İlave istihdam teşviki: İlave istihdam teşviki olarak bilinen 5921 Sayılı Kanun teşviki de uzatıldı. Buna göre;

1- 2009 yılının ekim ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak 31/12/2010 tarihine kadar işe alınan,

2- İşe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için teşvikten yararlanılması mümkün.

Teşvik tutarı ise, altı ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı olarak belirlenmiştir. Buna göre altı ay boyunca 142.16 TL işveren teşviki İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Bir cevap yazın