Staj Sigortasının Emekliliğe Etkisi

yazdır / print
Okurumuz Gökhan AYDIN, 01-08-1971 Doğumluyum. Lise yıllarında Ticaret Meslek Lisesinde 2. Sınıftan itibaren 2,5 yıl Muhasebe stajı gördüm. Bu staj başlangıcında beni sigortalı yaptılar. (16-10-1986 tarihinde). Şu an halen çalışmaktayım ve toplam ödenmiş gün sayım 6471 oldu. SSK’nın sitesinden sigorta no vs bilgilerle giriş yaptığımda 1989/3 dönem 01-12-1989 tarihli bir işe giriş görünüyor.  Benim öğrenmek istediğim benim ve benim gibi staj görenler hesaplamasını yaparken ilk staj yapılırken alınan sigorta tarihini mi dikkate almalıyım, yoksa 1989 da olanı mı?”  diye soruyor.

Özellikle meslek liselerinde staj yapan kişiler, bu stajları süresince ödenen primlerin emeklilik açısından bir hak teşkil ettiğini düşünüyor.

Bu dönemde sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primleri ödeniyor. Dolayısıyla emeklilikle ilgili primler ödenmediğinden, sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınmayacağı gibi, gün sayısı olarak da değerlendirilmez. Bu nedenle normal prim ödediğiniz 1989 yılı, sigorta başlangıç tarihiniz olarak dikkate alınacaktır.

Çalışan emeklinin destek primi

Okurumuz Murat Başarmutçu, emekli olduktan sonra çalışmada emekli maaşının hangi durumlarda kesildiği hakkında bilgi istiyor.

01.10.2008 öncesinde sigortalı olanlar sosyal güvenlik destek primi ödeyerek (4/a) kapsamında çalışabilir. Bu kişilerin emekli olduktan sonra ya bir işyerinde SSK’lı olarak (4/a) ya da ticari-mesleki faaliyetine devam ederek Bağ-Kur (4/b) kapsamında çalışması mümkündür. Bu kişilerin Bağ-Kur (4/b) kapsamında çalışması halinde aşağıdaki okurumuzun sorusunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere emekli maaşından destek primi kesilecektir. Eğer bir işyerinde SSK’lı olarak (4/a) çalışırlarsa emekli maaşından kesinti yapılmayıp, işyerinden aldıkları ücretten destek primi kesilecektir.

Ancak ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar 30-40 yıl sonra emekli oldukları takdirde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek (4/a) kapsamında çalışamayacaklardır. Eğer çalışırlarsa emekli maaşları kesilecektir.

Bağ-Kur emeklisi şirket ortağı

Bir limited şirketin iki ortağı Bağ-Kur’dan emekli olup biri de SSK’dan emeklidir. Emekli maaşlarından SGDP primi kesilmektedir. Bu meyanda aynı şirkette fiilen çalışmaya başladıkları takdirde 4/a ya göre SGDP kesintisi yapılıp SGK’ya ödenecek midir? Hüseyin Özel

Emekli olduktan sonra ticari faaliyetine devam edenler için Bağ-Kur (4-1/b) sosyal güvenlik destek primi alınmaktadır. Emeklilerin Bağ-Kur (4-1/b) kapsamında faaliyette bulunmaları durumunda almakta oldukları aylıklarının 2008 yılında yüzde 12’si, 2009 yılında yüzde 13’ü, 2010 yılında yüzde 14’ü ve 2011 ila izleyen yıllarda ise yüzde 15’i oranında uygulanacak.

Ancak kesilecek olan bu tutar, Bağ-Kur sigortalılarıyla ilgili yılın ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak. Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacak. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bağ-Kur sigortalılarına 2009/Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacaktır. 2009/Ocak ayında Bağ-Kur sigortalısına ödenen en yüksek yaşlılık aylığı 1.949,47 TL olup, 2009 yılında aylıklardan kesilecek SGDP miktarında üst sınır 253,43 TL olabilecektir. Sadece A.Ş. ortağı olunması sosyal güvenlik destek primi ödenmesini gerektirmez. Ancak aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ortak olmanız halinde Bağ-Kur sosyal güvenlik destek priminin maaşınızdan kesilmesi gerekir.

Bir kişi Bağ-Kur (4/b) kapsamında SGDP ödüyorsa, ayrıca SSK (4/a) kapsamında da destek primi ödemez.

Bir cevap yazın