Archive for the 'Aynur CAN ATMACA (Doç.Dr.)' Category

Mar 15 2017

Osmanlı Şehrinin Araştırılmasında Bir Kaynak: Vakfiyeler

Published by under Aynur CAN ATMACA (Doç.Dr.)

ÖZET Günümüzde şehir ve şehircilik meselesine yönelik araştırmalarda Osmanlı şehrine ait çalışmalar literatürde bir tür eksiklik oluşturmaktadır. Bu makale Osmanlı şehrinin okunmasında ve doğru yorumlanmasında bir kaynak niteliği taşıyan vakfiyeler üzerine odaklanmaktadır Bir arşiv kaynağı olarak vakfiyelerin, etraflı bir çalışma ve değerlendirme sonucunda, döneminin şehir, mekân ve insan ilişkisine dair kıymetli verileri sunduğu ifade edilmelidir. […]

No responses yet