Kategori arşivi: Birol ALAS (Yrd.Doç.Dr.)

Toplu Konutlarda Şerefiye Düzeltmelerinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Toplu Konutlarda Şerefiye Düzeltmelerinin

Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. Birol ALAS

Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Harita ve Kadastro Programı

birol.alas@okan.edu.tr

Investigation of Goodwill Adjustments in Collective Housing by Regression Analysis

ABSTRACT:

Goodwill adjustment is important issue in collective housing which build as site or cooperative. There isn’t any procedure for goodwill adjustments. In this paper, for creating suitable procedure, the first was taken as a sample of all homes in the site where the valuation is done. Parameters determined according to the property of the selected collective site were scored and the housing prices were found specify according to variable rates of goodwill. The parameters selected as independent parameters, and the housing price per square meters which specify according to variable rates of goodwill and prices of valuation reports selected as dependent variables, multiple linear regression results were compared . As a result, price adjustments were found suitable and it was observed that price adjustments can be made in the amount of 50% and 75%. The 50% ratio appears to be a usable ratio when it is desired to bring a price adjustment that is close to the valuation prices.

Keywords: Regression analysis, Goodwill adjustments, Collective housing

ÖZ:

Bir site veya kooperatif şeklinde yapılan toplu konut evlerinin şerefiye düzeltmesi göz önüne alınarak fiyatlandırılması önemli bir konudur. Şerefiye düzeltmelerinin yapılması için belli bir standart prosedür bulunmamaktadır. Bu çalışmada uygun bir prosedürün oluşturulması amacıyla öncelikle içindeki tüm evlerin değerlemesinin yapıldığı bir site örneklem olarak alınmıştır. Seçilen sitenin özelliğine göre belirlenen parametreler puanlanarak dört değişik oranda getirilen şerefiye düzeltmeleriyle konut m2 fiyatları bulunmuştur. Şerefiye düzeltmesi getirilmiş bu konut m2 fiyatları ile değerleme raporu fiyatları bağımlı değişken, seçilen parametreler ise bağımsız değişken olacak şekilde çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmış ve elde edilen regresyon analizi sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, şerefiye düzeltmesi getirmenin anlamlı olduğu ve şerefiye düzeltmesinin, şerefiye miktarlarının %50 ve %75 oranlarında da yapılabileceği görülmüştür. Değerleme fiyatlarına yakın olması istenen bir şerefiye düzeltmesi getirilmesi istendiğinde %50 oranının kullanılabilir bir oran olduğu gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Regresyon analizi, Şerefiye düzeltmesi, Toplu konut.

Okumaya devam et