Kategori arşivi: Faruk ARAL (Prof.Dr.)

Türkiye ve Dünya’da Su Ürünlerinin Mevcut Durumu

Türkiye ve Dünya’da

Su Ürünlerinin Mevcut Durumu

Doç. Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ

Harran Üniversitesi

zaferdogu@harran.edu.tr

 

Doç. Dr. Zafer DOĞU

Harran Üniversitesi

e_sahinoz@yahoo.com

Prof. Dr. Faruk ARAL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

faral6@hotmail.com

Current Situation of Fishery in Turkey and the World

ABSTRACT:

Nutrition the rapidly increasing world population depends on increasing agricultural production and distribution in a fair way. The world population of 3 billion in 1960 is now around 8 billion, and if the rate of population growth continues this way, it will be at the threshold of 10 – 12 billion in 2050s.

It is a definite occurrence that tomorrow will not be more problematic today when we think that the present world population has serious problems in balanced and healthy nutrition. It is observed that the production of seafood is much more important in the use of the idle capacities still existing in sea and fresh water in the present day when the land area is used for agricultural production.

Key words: Aquaculture, fisheries, nutrition

ÖZ:

Hızla artan dünya nüfusunun beslenmesi, tarımsal üretimin arttırılmasına ve adil bir şekilde dağıtılmasına bağlıdır. 1960’larda 3 milyar olan dünya nüfusu bugün 8 milyar civarında olup nüfus artış hızı bu şekilde devam ederse 2050’li yıllarda 10 – 12 milyar eşiğinde olacaktır. Mevcut dünya nüfusunun dengeli ve sağlıklı beslenmesinde ciddi sorunlar yaşadığını düşündüğümüzde yarının bugünden daha sorunsuz olmayacağı kesin bir vakadır. Karasal alanların tamamına yakınının tarımsal istihsalde kullanıldığı günümüzde deniz ve tatlı suların hala var olan atıl kapasitelerinin kullanımında su ürünleri istihsalinin çok daha fazla önem arz ettiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Su ürünleri, balıkçılık, beslenme Okumaya devam et