Kategori arşivi: Gürkan İŞYAR

Vasıf Gerektiren Meslekleri Yapanların İş Tatmini: İstanbul Örneği

Doç.Dr. Orhan KOÇAK[1]

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL[2]

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN[3]

Gürkan İŞYAR[4]

 

 

Özet

Günümüzde çalışma hayatının belirgin sorunlarının başında iş tatminsizliği ve bu sorunun beraberinde getirdiği performans ve verim düşüklüğü gelmektedir.  Bu çalışma, beyaz yakalı olarak da adlandırılan vasıflı meslek sahiplerinin   iş tatmini seviyelerini, meslekleri ile ilgili beklenti ve tutumlarını değerlendirmektir. Ampirik araştırma İstanbul İli merkez olmak üzere vasıf gerektiren meslekleri yapan beyaz yakalı çalışanlar olarak adlandırılan 546 kişi üzerinde yapılmıştır.

Birinci bölümde iş tatmini kavramı, tanımı ve önemi incelenmiştir. İkinci  bölümde  vasıflı meslekleri yapan beyaz yakalı çalışan kavramı, tanımı ve özellikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise 546 gönüllü beyaz yaka çalışan tarafından doldurulan anketlerin sonuçları değerlendirilmiş olup yapılan ki-kare testlerinde iş tatmini ile meslek ve diğer değişkenlerle yapılan incelemeler ve kıyaslama tablolarında  anlamlı ve olumlu veriler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyaz yakalı, çalışan,  iş tatmini, vasıflı,

[1] Doç.Dr.Orhan KOÇAK, İstanbul  Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

[2] Yrd. Doç Dr. Mehmet DURUEL, Mustafa Kemal Üniversitesi, Reyhanlı Meslek Yüksek Okulu

[3] Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi

[4] Gürkan İŞYAR, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi YL Programı

Okumaya devam et