Kategori arşivi: Okan BOYDAŞ

Ezoterizm, Mu Uygarlığı ve Mu Kozmogonik Diyagramı

Ezoterizm, Mu Uygarlığı Ve

Mu Kozmogonik Diyagramı

 

Okan BOYDAŞ

boydasokan@gmail.com

 

ÖZ:

Hazırlanmış olan bu çalışmada Ezoterizm, Mu Uygarlığı ve bu uygarlığın sembolü olarak kullanılmış Mu Kozmogonik Diyagramı’nın birbirleri ile ilişkisi incelenmiş olup, kavramların açıklamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın temelini İngiliz araştırmacı ve kaşif olan James Churchward’ın yazmış olduğu “Kayıp Kıta Mu’nun Kutsal Sembolleri” isimli kitabı oluşturmaktadır. Çalışmada ülkemizde yeni yeni gündeme gelen üst bilgileri içerisinde barındıran Ezoterizm kavramı ve bu kavramın kökeni hakkındaki bilgiler vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Ezoterizm, Mu Uygarlığı, Mu Kozmogonik Diyagramı

Esotericism, Mu Civilization and Mu Cosmogonic Diagram

ABSTRACT:

In this study, the relationship between Esotericism, Mu Civilization an the Mu Cosmogonic Diagram used as a symbol of this civilization have been investigated, and the concepts have been explanied.The center of the study is the book titled “The Sacred Symbols of the Lost Continient” written byBritish researcher and explorer James Churchward. In te study, there is emphasis on the concept of Esotericism that is a brand-new one in our country and contains the upper information, and the information on the root of this concept. Okumaya devam et