Kategori arşivi: Osman SİRKECİ (Yrd.Doç.Dr.)

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Teşvikler ve  Mikron Girişimcilik

Yrd.Doç.Dr. Osman SİRKECİ

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğr. Üyesi

ÖZET:

Küresel ve lokal boyutları ile ekonomik ve siyasal çalkantılar, yeniden yapılanışların egemen olduğu bir süreçten geçilmektedir. Tüm yer küreyi, birçok sektörü ve toplumsal tabakayı etkisi altına almış bulunan savaş ekonomisi veya savaşarak sağlanan yeni tüketim, üretim ve istihdam yaratma yaklaşımları adı konmadan etkinleşerek devam etmektedir. Bu koşullar kaçınılmaz olarak mikro düzeyde her iktisâdi birimi, işletmeyi, kurumu ve makro düzeyde devletleri ve uluslararası kuruluşları mali, siyasi ve diğer boyutlarıyla sürekli çıkış yolları, alternatif arayışlarına sürüklemektedir. Sürekli devinim halinde bulunan bu tablo içinde mikro işletmeler ve mikro girişimciler, KOBİ’lerin en kitlesel ana gövdesi olarak 1970’lerden günümüze uzanan son kırk yılda giderek artan bir ağırlıkla gündemin ana konusunu oluşturmaya devam etmektedirler.

Anahtar Kelimeler:

kobi, mikron işletme, mali teşvik, girişimcilik Okumaya devam et