Kategori arşivi: Shafaq ALİYEVA

MÖ. Nahçivan’da Nüfusun Doğal ve Mekanik Hareketi

MÖ Nahçivan’da Nüfusun

Doğal ve Mekanik Hareketi

Shafaq ALİYEVA

Dissertation of Nakhchivan State University

Faculty of Geography

safaq.aliyeva.82@mail.ru

ÖZ:

Makale, nüfus hareketinin sorunlarıyla ilgileniyor. Bu amaçla, Nahçıvan’a yerleşen nüfusun doğal ve mekanik hareketleri vurgulanmıştır. Nahçıvan nüfusunun etnogenezine dayalı eski kabile ve kabile birliklerinde istihdam ve yeniden yerleşim konuları ele alınmaktadır. Göçün nüfusun konumu, oluşumu ve sayısı üzerindeki etkisi haklıdır.

Anahtar kelimeler:

Anahtar Kelimeler: nüfus, doğal hareket, mekanik hareket, etnogenezis, göç.

B.C. Natural and Mechanical Movement of Population in Nakhchivan

ABSTRACT:

The article deals with the problems of the population movement. For this purpose, the natural and mechanical movements of the population settled in Nakhchivan are emphasized. In the former tribal and tribal associations based on the ethnogenesis of the Nakhchivan population, employment and resettlement issues are addressed. The impact on the location, formation and number of migration population is justified.

Key Words: population, natural movement, mechanical movement, ethnogenesis, migration.

Okumaya devam et