Ara 15 2012

Kentler Arasındaki Asimetrik Göç Olgusu, Yerel Bölgesel Kalkınma Açısından Köy ve Kent Olgusundaki Değişim

Published by at 00:04 under Ahmet FİDAN (Yrd.Doç.Dr.)

yazdır / print

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Asimetrik göç sorunsalı: Hadi gel köyümüze geri dönelim”

 

ÖZET

Teknik ama bir o kadar da öncelikli ulusal sorunlarımızdan birisi de “tersine göç” sürecindeki “asimetrik göç” sorunsalıdır.

Mücavir alan kavramının neredeyse anlamını yitirdiği “İstanbul Metropoliten Alanı’ndaki yoğuşma ve bölgedeki kentsel obezleşme, insanca yaşam açısından, yerel kamusal hizmet sunumu için yetersiz kalması bölgesel eğilimleri kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu süreç merkezi yönetimleri şiddetle desantralizasyona iterken. bu çerçevede tıpkı büyükşehirleşme süresince olduğu gibi (nüfus artışı ve kent merkezleri birbirine yaklaşarak büyükşehirler oldu) bölgesel süreçte de büyükşehirler birbirlerine yaklaşmakta ve kaynaşmakta bu yaklaşmanın sonucunda büyükşehirlerin birbirleri ile entegrasyon gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: asimetrik göç, kent, uydu kent, saçaklanma, yerel yönetim, belediyeler.

Makalen tam metni için TIKLAYINIZ!

 

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.