Ağu 11 2009

Aşağılanmayı Katlanır Kılmak

Published by at 00:03 under Bülent ESİNOĞLU

yazdır / print
Öğrendim ki, Vamık D. Volkan Beşir Atalay ile görüşmeye gelmiş.

Diyeceksiniz ki, Kürt Açılımını koordine etmek ve aşağılanma sürecini katlanır kılmak için V.Volkan ile Beşir Atalay bir araya gelse kıymeti har biyesi nedir?

İlk bakışta manzara biraz böyle görünmekle beraber, kazın ayağı öyle değil. V.Volkan, CIA’nin baş psikologudur. “Psişik çaresizlik süreçleri” yöneticisidir. Filistin’de, Arnavutluk’ta, Gürcistan’da, Ukrayna’da bu süreçleri yönetmiş birisidir.

Körü Körüne İnanç (Okuyan Us Yayınları s.169) kitabında, CIA adına çalıştığını kendisi belirtmiştir.Yaşadığımız süreç, aşağılanmaya katlanma sürecidir. Bu anlamda yoğun psikolojik, psikopolitik süreçler yaşayacağız.

Karl Poper, “paranoid senaryolar olmadan, faşizm olmaz” der.

Amerikan planlarına, CIA’nin ortada dolaşan fikirlerine muhalefetin katılması çalışmalarının sürdüğünü görüyoruz.

Ergenekon Tertibi Kürt Açılımını gerçekleştirmek için organize edilmiş “psişik çaresizlik” sürecidir.

V.Volkan, millileşme/uluslaşma sürecini psikolojik olarak tanımlarken, gurup kimliğinin tarihsel utku ve tarihsel travmalar üzerine kurulu olduğunu belirtir. Bu gurup kimliğini ağacın dallarına benzetir. Dallar kesilirse ağacın kuruyacağını yazar. (Kimlik Adına Öldürmek Everest Yayınları)

Amerikan Dışişleri Sözcüsü, Türkiye’deki Amerikan karşıtlarının(siz onu Ergenekon diye okuyunuz) marjinalleştirildiği ve etkisizleştirildiğini söylemişti. Yani V.Volkanın dediği dallar kesilmişti.

Buradan biliyoruz ki, Volkan’ın düşüncesinde de psişik çaresizlik sürecinin oluşturulması için Ergenekon Tertibi gibi tertiplerin organize edilmesi gerekir. Yani V.Volkan Gladyo’nun akıl hocalarındandır.

Çünkü bizler, “geçmişe ait simgelerin” deposuyuz. Tarihin milli güçlerden yana olması bundandır.

V.Volkan başkanlığında “Etkileşim ve Sorun Çözme Atölyeleri” kurarak, geçmişe ait simge depolarını boşaltmayı amaçlamaktadır. AB’nin Türkiye eski Büyükelçisi, Karen Fog’un dediği gibi bu milletin tarihinin hakkından gelmeden hiçbir şey yapılamaz.

Muhalefetin sürece dahil edilmesinin istenmesi, psişik çaresizlik sürecinin derinleştirilmesi içindir. Yani Volkan demek istemektedir ki, ittifaklar olmadan, kimliği temsil eden guruplar marjinalleştirilemez.

Halkı psikolojik olarak öldürmeden, Kürt Açılımını gerçekleştiremezler.

Kişilik örgütlenmemizi ve kimliğimizi yıkmadan açılım falan olmaz.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.