Askerlik Emekliliği Etkiler Mi?

yazdır / print
13.12.1963 doğumluyum 13.3.1983 tarihinde askere gittim 5.11.1984 tarihinde sigortalı olarak işe başladım 7000 gün ödenmiş pirimim var. Halen sigortalı olarak çalışıyorum. Hangi tarihte ve kaç yaşında emekli olurum? Askerlik süremi borçlanmamın faydası olur mu? Cevdet Can

Değerli okurum, ilk defa askerden sonra sigortalı olduğunuz için, askerlik borçlanması yapmanız halinde sigorta başlangıç tarihiniz askerlik süresi kadar geriye gidecektir. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye ederiz. Bu durumda askerlik borçlanması yapmanız halinde, 25 yıl sigortalılık süresini, 47 yaşını ve 5150 gün sayısını tamamlamanız halinde emekli olabileceksiniz. Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlamışsınız. 47 yaşını tamamlayacağınız 13.12.2010 tarihinde emekliliğe hak kazanacaksınız.
***
Emekli esnafın destek primi
2009 Ağustos ayında 4/a sigortalısı olarak emekli olan bir şahıs 01.12.2009 tarihinde ticari faaliyete başladığı takdirde emekli maaşından 2009 ve daha sonraki yıllarda destek primi kesintisi olacak mı? Özgür Sarı

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte, emeklilerin çalışmasında yeni bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklere göre 4-1/a (SSK)’lı emeklilerin 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında faaliyette bulunmaları durumunda almakta oldukları aylıklarından 2008 yılında yüzde 12’si, 2009 yılında yüzde 13’ü, 2010 yılında yüzde 14’ü ve 2011 ila izleyen yıllarda ise yüzde 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

Ancak kesilecek olan bu tutar, 4/b sigortalılarıyla ilgili yılın ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak. Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacak. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek.  Sosyal Güvenlik Destek Primi, 2009 yılı emekli aylıklarından kesilirken, prim oranı yüzde 13 olarak uygulanacaktır. Ancak bu tutar, 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalılarına 2009/Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacağından 2009/Ocak ayında 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalısına ödenen en yüksek yaşlılık aylığı 1.949,47 TL olup, 2009 yılında aylıklardan kesilecek SGDP miktarı 253,43 TL’den fazla olmayacaktır. Tabi ki bu tavan tutar 2010 yılında yeniden artacaktır. 5510 sayılı Kanunun 4-1/b (Bağ-Kur) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin sürelerde Bağ-Kur destek primi alınmayacak.
***
Emekli kapıcının sigortası
Bir tanıdığımızın apartman görevlisi SSK’dan emekli olduktan sonra (2004 yılı) bugüne kadar aynı apartmanda çalışmasına rağmen, hiç bir bildirimde ve ödemede bulunulmamış. Bu 5 yıl için pişmanlıkla prim belgesi verilebilir mi? Sadece sosyal güvenlik destekleme primi mi ödenecek? İsmail Divitci

Emekli olduktan sonra SSK kapsamında çalışanlar için de sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gereklidir. Bu şekilde sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler emekli aylığını artırmadığı gibi, toptan ödeme de yapılmaz. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı halinde gerekli yardımlar yapılır.

Emekli olduktan sonra sigortasız işçi çalıştırılmış olduğu için, geriye dönük olarak prim belgelerinin ve işe giriş bildirgesinin verilmesi mümkündür.

İşe giriş bildirgesinin işveren tarafından süresi dışında verilmesi halinde bir asgari ücret, ayrıca çalışmasının devam ettiği her ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgeleri için de (asıl belgenin süresi dışında işveren tarafından verilmesi halinde) sigortalı başına 1/5 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca geç ödenen primler için gecikme cezası ve gecikme zammı da alınacaktır.

Bir cevap yazın