Alevileri En Fazla Korkuları Öldürüyor

yazdır / print
Onur Öymen eski bir diplomat.
Açıkça çeteleri savunan bir partinin ikinci adamı.

Çeteleri savunmak için kol kola yürüyüş yapan avukatları vekilleri olan bir parti bu.
Bürokratından medya görevlisine,işadamlarından sivil toplum örgütlerine bir çok kişinin yer aldığı büyük bir çeteden bahsediyoruz.

Konumuz bu olmadığı için ‘ergenekon’ eteklerinden ayrılıp ,Dersim dağlarına dönüyorum.

Dersimde yaşanmış caniliği bu gazetede ve başka yerlerde yüzlerce kez yazdılar.

Ortak görüş orada bir ayaklanma bahanesi ile okkalı bir katliamın yapıldığında birleşiyor.

Kundaktaki bebelerden yaşlı dedelere binlerce insanın çeşitli yöntemlerle katledilmesi sabık diplomatımız tarafından yeniden gündeme taşındı.

Yara yeniden kanatıldı.

Yara yeniden derinleştirildi.

Diplomatımız o dönemin koşulları içerisinde olayların büyük soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gereğinden yola çıkarak trajik bir şekilde söylediklerinin arkasında durdu.

Ben burada projektörü Alevilerin üzerine tutmak düşüncesindeyim.,,

Aleviler bu durum karşısında çok kötü bir sınav verdiler.

Sen bize oy vermekten başka çaresi olmayan bir zavallısın efelenmelerine ağızlarını açmadılar.

Yıllarca bir oy deposu gibi kullanmalarına rağmen yaralarını oylarını verdikleri partinin ikinci adamı tarafından yeniden kanatılmasına ufak birkaç cılız tepkinin ötesinde tepki vermediler.

Senden oyumu alırım ,taleplerini konuşmam ,başka partilerin taleplerin konusunda somut soyut adımları olmasına rağmen ben bu taleplere kulak kapatırım rahatlığında hareket etmelerinde elbette en büyük kabahat Alevilere ait.

Elli yıldır oy verdikleri bir partinin ,rejim muhafızlığı yalanına kanıp ,Sünni baskısının bu şekilde azaltılacağı varsayımına kandıkları için.

Elli yıldır onca haklı taleplerinin tek birinin bile bu muhafız parti tarafından yerine getirilmemesine rağmen başka alternatif aramadıkları için.

İktidar partisinin çalıştaylar adında somut adımlar geliştirmelerine ,Aleviliği ders kitaplarında okutup.

Cemevleri’nin ibadet hane olarak kabul edilmesi gibi önemli adımlar atmalarına rağmen iktidarla olan mesafelerini korumaya devam ettikleri için.

Cemaat önderlerini öldürmek için ,evlerinin en mahrem alanlarını bile krokiye taşıyıp karanlık ve kirli planlar yapan çeteyi savunan partinin yaşaması uğruna gerekli olan ‘oy’ desteğini onlardan esirgemedikleri için.

Sünnilerin toplumsal refleksleri bakımlarından söz konusu cemaate hiçbir şekilde düşmanlık beslemediği,toplumun tüm unsurlarında beraber yaşamanın gerekliliklerinden e çıkmadığı gerçeğine rağmen Sünniliği bir tehdit olarak algılamağa devam ettikleri için.

Dersimde katlettiğiniz yetmedi biyolojik dedelerimizi ,Çeteler marifetiyle manevi dedelerimizi de öldürmeğe devam edebilirsiniz teslimiyetine sığındıkları için.

Gelecek ilk seçimde de oylarını dedelerini öldürmeyi planlayan çeteleri açıkça savunan o partiye oy verecekleri için.

O partinin eskimez liderinin ifadesiyle ‘başka kapıya ‘ gidebilme yürekliliği olmadığı için.

Bir cevap yazın