Nis 04 2009

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları

Published by at 00:02 under Av. Turgut İNAL

yazdır / print

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşlarının Cesetlerini Köylüler Buldu

Bu yazımızda güncel iki konuyu işleyeceğiz. İlki,  Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve arkadaşlarının helikopter kazasından 48 saat sonra enkazlarının bulunmuş olması. İkinci konuda, YAZICIOĞLU’ nun 12 Eylül’ den sonra tutuklanarak 7,5 yıl tutuklu kalması ve sonunda bütün ithamlarından sıyrılarak beraat etmiş olmasıdır. O kadar ki, YAZICIOĞLU 7,5 yıl cezasının 5.5 yılını hücrede çekmiştir. Bu iki konudan hangisini önce işleyeceğimize bir türlü karar veremiyoruz. Çünkü ikisi de çok önemli ve çok vahimdir!

BBP’ sinin Genel Başkanı ve arkadaşlarının. Cesetlerinin bulunmasından 48 saat evvel kaza olmuştu. Kazadan hemen sonra yaralı olarak kurtulan İHA Ajansı Sivas Muhabiri İsmail GÜNEŞ cep telefonuyla 112 yetkilisine haber vererek,  helikopterin kazaya uğradığını, kendisiyle beraber arkadaşlarının da yaralı olduğunu,  ağrı ve kanama içerisinde olduğunu, acil yardım yapılması konusundaki konuşmaları, uzun uzun yapılmıştır. Kendisine soru yönelten kişinin soru seçmedeki isabetinden başlayarak, 48 saat sonra enkaz ve cesetlerin bulunması olayında birbirini takip eden hataların, aksaklıkların, yaşanan ihmallerin neler olduğunu, nelerden ibaret olduğunu, bu işi tarafsız ele alacak sorumlu ve yetkililerce ve özellikle hükümetçe ele alınmalı,  çıkarılmalı ve sorumluların yakasına yapışmalıdır.

Helikopter enkazının 50-60 metreye dağıldığı, arama çalışmalarının kazanın meydana geldiği yerin tam ters istikamette yapıldığı, yani Güneyde yerine, Kuzeyde yapıldığı ortaya çıktığı, enkazın açık alanda bulunduğu, nerede olsa görülebilecek bir yer olduğu, bu tarafta arama yapılmamış olduğu açıklanmıştır. Cesetlerin Döngel Köyünden 17 kişilik köylülerce bulunduğu açıklanmıştır. Kazanın bulunduğu tarafta hiç arama yapılmadığı belirtilmiştir.

Şimdi,  verilen bu bilgiler ışığında, Türkiye’ de Jandarmanın bu konularda yetiştirilmiş özel ekiplerin bulunup,  bulunmadığı sorusu akla gelmekte, ülkesinin yarıdan fazla bölgesinin dağlık olduğu görülen Türkiye’ de,  böylesine yetişmiş Jandarma ekibinin bulunmaması mümkün değildir. Olayımıza önce yetişmiş Jandarma ekipler, bununla birlikte Genel Kurmay Özel Kurtarma Ekipleri olmak üzere, diğer yetkili ve sorumlular helikopterler ve cep telefonları konusunda uzman ekipler süratle, çok süratle toparlanıp organize olarak 3-5 saat içerisinde ulaşmayı sağlayamamışlar ve sağlanamamışsa,   bilinsin ki ortada ciddi görev suistimarı vardır, ciddi hizmet kusuru vardır, ciddi olarak kabul edeceğimiz sorumlulukları vardır. Kaza mahalline varan  köylülerin üzerlerinde, ne kar ve tipi elbiseleri vardır, ne çizmeleri, postalları  vardır, ne kar gözlükleri vardır. Mübarek köylüler köyde karda kışta nasıl yaşıyorlarsa öylece çıkmışlar ve işte kaza burada vukuu bulmuştur. İşte kaza burada demişlerdir.

Bu kaza dolayısıyla, Ah vah telgrafları, mesajları, değerlerimizi kaybettik açıklamalarının ömrü üç gün sürer. Sonra ateş kazaya uğrayan insanların ailelerini yıllarca yakar gider.

Söylev Türkiye’ si Cumhuriyetimizde,  kazanın vukuu bulduğu yer, Toroslar, Ağrı dağları, Güney Anadolu’ nun Sarp dağlarının bulunduğu yerler değildir.  Sen iki bin metre yüksekteki bir dağda, helikopterin   düştüğü  yerin tam aksi istikamette kaza yerini   ararken gecikmeden dolayı bir kısım insanlarımızı  göz,  göre göre ecele terk etmişsen, senin Cumhuriyetine de, senin silahlı,  silahsız kuvvetlerine de, senin yetişmiş uzmanlarına da, senin  amirlerine, müdürlerine, çok müdürlerine, senin uzman çavuşuna, yetişmiş komandolarına, kar taburlarına, yetişmiş  subayına, Generaline, Paşasına, çok paşasına, komutanlarına, hükümetine yazıklar olsun!

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.