Buildings, Regulations and Violations…

yazdır / print
16. Cilt 2. Sayı, Editör Mektubu

Binalar, Kurallar ve İhlaller…

Önce zihniyetten başlamak lazım derler çoğu konuşmalarda. Sanki zihniyetten başlamak bir parmak şıklatması kadar kolay ve hızlıymış gibi, öylesine rahatça söyleyiverirler bir nefeste.

Evet belki kısaca bunu sıralayabiliriz bu vesile ile, halkımızın uygarlığa dair bilinç yenilenmesini oluşturabilmesi adına.

Buildings, Regulations and Violations…

In most speeches, it is said that you have to start with the mentality first. They say it so casually all in one breath, as if starting from the mindset is as easy and quick as the snap of a finger.

Yes, maybe we can list this briefly with this occasion, so that our society can create a renewal of consciousness about civilization.

Starting with the lullabies sung to the child, continuing with the earthquake and natural disaster drills in the kindergarten, parents need to educate their children about the awareness and protection against natural disasters, survival resistance, consumer and reconciliation culture, bicycle culture, and ultimately the urban culture. After these subconscious and over conscious education, this process can become a lifestyle and even a character in secondary and higher education being equipped with knowledge. Like the Japanese and the German…

In the editorial letter of our second issue, we could not break away from natural disasters: we will not, ever. Maybe we will NOT be able to break away from them if we continue to live with the same mentality. In our next issue, we will probably write about the same natural disaster awareness. In an earthquake with a magnitude seven or more, even though sloppy buildings built in an unmethodological way are shattered, unless our citizens, from small to large, are conscious of natural disasters, rules and regulations are destined to be got around. When the speakers at the stand enter their houses, they produce thousands of solutions to gain one more floor, one meter more, in order to spend one lira/dollar less, while consuming both their life and future.

Our only desire and hope are that what we have written will be answered by the synergy of science and we can experience earthquakes with a magnitude of 8 or even 9, not 7 without losing anyone from our houses with the help of maturity and subconscious experiences.

Dear Readers and Authors;

We are together again with our 55th publication.  During this publication year, we have made significant progress in organizing the 1st International Urban and Environmental Research Congress on the 100th Anniversary of the Republic of Turkey. In this congress, we would like to repeat our emphasis on climate change, the use of renewable energy use and natural disasters. We should not forget that resilient cities will be formed by conscious individuals.

We are working to

publish an issue bimonthly.

By the decision of our Editorial Board dated S:54/2023/1/1 and numbered S:54/2023/1/1, it has been decided that the publication period will be changed to be six issues per year (bimonthly) and this change will be put into effect as of the exact date of 2024. We present to the information of all our authors.

It is our greatest desire to be able to address you in much better conditions, in a much more enlightened and livable country and world.

In order to prepare these publications for you, we hold meetings with our members of the editorial board day and night. Our editorial board, which meets regularly every fifteen days, works in a family atmosphere, is democratic, pluralistic and within full consensus and has an organizational culture based on governance principles. The time between writing and uploading an article by the author and its publication lasts a minimum of one month, including all the organizational and general management period. If you multiply this by 35 articles in each issue, it requires a workload of 2.500 days. From the author to the referee, from the Turkish and English language, statistics and field editors to the spelling check and proofreader, then to the layout editor and the publication editor, we contribute to the field with a large scientific army of nearly two thousand people.

We kindly hope to meet you again in many future issues.

Our Social Media Accounts

• Our social media accounts of our journal are waiting for your attention.

• Links to our journal’s social media accounts will be shared with you below. We kindly ask you to support our social media accounts with your LIKES.

· INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

· LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

· TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Binalar, Kurallar ve İhlaller…

Önce zihniyetten başlamak lazım derler çoğu konuşmalarda. Sanki zihniyetten başlamak bir parmak şıklatması kadar kolay ve hızlıymış gibi, öylesine rahatça söyleyiverirler bir nefeste.

Evet belki kısaca bunu sıralayabiliriz bu vesile ile, halkımızın uygarlığa dair bilinç yenilenmesini oluşturabilmesi adına.

Ana kucağındaki çocuğa söylenen ninnilerden başlayıp, anasınıfınlarında deprem ve doğal afet tatbikatları ile devam edip, ebeveynlerin evlerinin içinde büyütüp eğittiği çocuklarıyla birlikte daha onlar çocukken, doğal afetlere karşı koruma bilinci, hayatta kalma direnci, tüketici ve uzlaşma kültürü, bisiklet kültürü en nihayetinde kentli kültürünü eğitmesi gerekmekte. Devamla bu bilinçaltı ve bilinçüstü eğitimlerin ardından, ortaöğretim ve yükseköğretimde bu ‘bilinç’, ‘bilgi’ ve ‘deneyim’le donatılarak yaşam tarzı hatta karakter haline gelebilsin. Japonlar gibi, Almanlar gibi…

İkinci sayımızın editör mektubunda da yine doğal afetlerden kopamadık, kopmayacağız da. Belki de aynı zihniyetle devam ettiğimiz sürece kopAmayacağız. Gelecek sayımızda muhtemelen, yine aynı doğal afet bilincinin oluşması için yazacağız. Yedi ve daha büyük bir depremde, özensiz ve usulsüz binaların tuz-buz olduğu gerçeğine rağmen, küçüğünden büyüğüne, yurttaşlarımızda doğal afet bilinci olmadığı sürece, kurallar mevzuatlar arkadan dolaşılmaya mahkum olur. Kürsüde konuşanlar evine girdiğinde, bir kat daha, bir metre daha kazanmak için, bir lira/dolar daha ucuza maletmek için, binbir çözüm üretmekte, üretirken, hem ömrünü, hem geleceğini tüketmekte.

Tek dileğimiz, bu yazdıklarımızın, bilimin sinejisi ile halk katmanlarında karşılık bulması, 7 değil, 8 hatta 9 büyüklüğündeki depremleri, olgunluk ve bilinçaltı tecrübeleriyle sükûnetle hane halklarının zamansız gidişleriyle sonlanmadan yaşayabilmesidir.

Değerli Okurlarımız ve Yazarlarımız;

55. yayınımızda yine birlikteyiz. Bu yayın yılı içinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümünde I. Uluslararası Kent ve Çevre Araştırmaları Kongresinin düzenlemesinde önemli mesafeler aldık. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kongremizde yine doğal afet bilinci ile iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kullanımı vurgularımızı tekrar etmek istiyoruz. Unutmamalıyız ki, dirençli kentleri bilinçli bireyler oluşturacaktır.

İki Ayda Bir Sayı Yayınlamaya Hazırlanıyoruz.

Yayın Kurulumuzun S:54/2023/1/1 tarih ve S:54/2023/1/1 sayılı kararı gereğince yayın peryodunun yılda altı sayı (iki ayda bir) olacak şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2024 yılının aynı tarihi itibarıyla yürürlüğe konulacağına karar verilmiştir. Tüm yazarlarımızın bilgisine sunarız.

Sizlere çok daha iyi şartlarla, çok daha aydın ve yaşanabilir bir ülke ve dünyada hitap edebilmek en büyük arzumuzdur.

Sizlere bu yayınları hazırlayabilmek için yayın kurulu üyelerimizle, gece gündüz saatlerce toplantılar yapmaktayız. Her on beş günde bir olağan toplanan yayın kurulumuz, aile havası içinde, demokratik, çoğulcu ve yönetişim ilkelerine dayalı tam bir uzlaşı ve örgüt kültürü içinde çalışmaktayız. Bir makalenin yazarı tarafından hazırlanıp yüklenmesinden yayınlanmasına kadarki sürenin net olarak en az bir aylık bir zaman aldığını, bunu her sayıda 35 makale ile çarptığımızda bir sayının toplam iş yükü sayının genel yönetim ve koordinasyon sürelerini de içine kattığımızda, 2.500 günlük mesai gerektirmekte. Yazarından hakemine, Türkçe İngilizce dil, istatistik ve alan editörlerinden yazım kontrolü ve son okuyucusuna, ardından mizanpaj editörüne ve yayın editörüne kadar sayıları iki bine yakın büyük bir bilim ordusu ile akademik yazına katkı sunmaktayız.

Bu bütünlük içinde, nice gelecek sayılarda buluşmak ümidi ile esen kalınız.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

· INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

· LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

· TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Bir cevap yazın