May 28 2009

Çağdaş Hastalık Ve Fitne

Published by at 00:01 under Mehmet ALPEREN

yazdır / print

Geçtiğimiz günlerde “ İslam Dini Ve Hoş Görü” başlık yazımıza araya daha güncel olan başka konu girdiği için devam edememiştik. Burada  öne   çıkan cümlemiz ise aynen şöyle  idi;

 

Allahın ve resulünün hoş görmediği filleri, kimsenin ve hiçbir makamın hoş görme gibi bir lüksü yoktur. Unvanı ne olursa olsun. 

 

Ve bu fitnenin tek bir adı var demiştik; Çağdaş hastalık. 

 

Çağdaş eğitim sistemi kurulalı seksen yıl oldu. Bin dokuz yüz otuzlarda hazırlanan eğitim müfredatları kadın erkek eşitliği prensibi ile karma eğitim modeline geçti.  Ancak yaygın değildi. Kız öğretmen okulları, hemşirelik okulları yakın tarihe kadar gelen kız öğretmen liseleri ve kız imam hatip liseleri bu karma eğitimden nasiplendiler.

 

Esas konumuz bu  değil. Önemli olan bu noktaya bizi taşıyanların masum hane iddiaları ve hatta bunun için İslam dinini nasıl kullandıkları, İlim kadın erkek herkese farzdır” Hadis. BU  hadisi kullanarak kız  çocuklarının okula  gitmeleri için mütedeyyin kesimim ikna  etmeye çalıştılar.

 

Doğrudur. İlim kadın erkek herkese farzdır. Ama hangi ilim. İlimden ne anlıyoruz. Bu zamana kadar kaç bilim kadını yetiştirildi?

 

Bu soruların cevabını vermeyeceğim. Çünkü herkes bunun olmadığını   bilir. Kız çocuklarının okumaların faydalı olduğu, en azından mektup yazmasını bilmesi gerektiği bizim çocukluğumuzda propaganda malzemesi idi. Doğrudur. Herkesin okuma yazması bilmesi gerekir. Buna aynen katılırım.

 

Ama neden karma eğitim?

 

Kadın erkek eşit midir? Eşitlik mantığı karma eğitimi neden mecburi görür.

Kadın erkek “ İnsan” olma noktasında eşittir. Kadında insandır. İnsan neslini kategorize edersek ilk olarak  cinsiyet  ayrımı yaparız. Kadın ve erkek. Çünkü insan nesli bu iki karşı cinsin sentezi ile çoğalır. Birinin varlığı diğerinin sebebidir. Ama meselenin yaratılış hikmetine girmeyeceğim. Neden Âdem yaratıldı. Havva neden yaratılmadı da üretildi? Bunlar daha derin konular.

 

Kadın erkek İnsan olma noktasında eşittir. Katılıyorum.

Yaşlı erkek yaşlı bayan, kız çocuğu erkek çocuğu yetişkin erkek yetişkin kadın. Genç erkek genç kız. vs. Bunlarda eşittir İnsan olma noktasında.

 

Hatta özürlü, hasta, ruh hastası, akıl fukarası da olsa yine insandır ve eşittir.

Bunda kimsenin itirazı olmaz.

 

Ancak bir kız çocuğu ile bir erkek çocuğu eşit olmaz.  Hatta  akıllı normal bir çocukla özürlü çocuk da eşit olmaz.  Genç bir  erkek  ile  genç bir kızda  eşit olmaz. On beş yaşındaki çocukla beş yaşındaki çocuk da eşit olmaz. Seksen yaşındaki bir  yaşlı kişi ile, otuz yaşındaki genç bir yetişkinde  eşit değildir.

 

Nerde eşit değiller. Dikkat ederseniz insan olmak noktasında eşittir. Ama bu yetmiyor. Kişilerin  hal. Davranış, fıtrat yapısı,psikolojik  durumu, akıl gelişmesi, bedensel gelişmesi, yaşı, işi  mevkisi ve makamı  ile farklıdırlar ve eşit  değillerdir.

 

Bu sadece  insan noktasında değil.  Köpeklerde  genel  olarak  tüm cinsleri ile  köpektirler. Ortak noktaları köpek olmaktır. Ama bir  Doberman ile Kangal köpeği eşit olmaz. Bir fino  ile  Sempernar eşit olmaz. Av köpeği ile  bekçi köpeğinin   fonksiyonları farklıdır dolayısı  ile  eşit olmazlar.Hatta  Kurt, çakal gibi hayvanlarda  Köpek familyasından olmalarına  rağmen eşit olmazlar.

 

Geçelim. Müslüman ile  gayri Müslim eşit olmaz. Türk ırkı ile Çin ırkı  eşit olmaz. İngiliz centilmeni ile Bir Türk beyi farklıdır. Rus Çatı İle Osmanlı Sultanı eşit değildi.

 

O zaman bu eşitsizliğin birde eğitim düzeyi vardır. Yani bekçi köpeğini koyun sürüsüne salamazsınız. Çünkü bir kurt sürüsü geldiğinde o hayvanın yapabileceği bir şey yoktur. Değil sürüyü ve çobanı korumak kendini bile kurtaramaz kurtların dişlerinden.

 

Geçelim, Beş yaşındaki çocuklar on beş yaşındaki çocuğa aynı şekilde davranamazsınız. Aynı çatı altına koyarak onların aynı atmosferde eğitilmelerine imkan veremezsiniz. Tabi eğitim diye okuma yazmadan ibaret saymayacaksak. O kadar çarpık ki birde eğitimle öğretimin arasındaki farkı tasnif etmek gerekir.

 

Aksi halde yukarıdaki farkları izah etmek mümkün olmaz. Eğitim ve öğretim farklıdır.

Bir klişe soru ile burayı sonraya bırakalım. Milli eğitim sisteminin neresi, milli? 

Kız çocuğu ile  erkek çocuğun fıtratı farklıdır. Psikolojileri farklıdır. Beklentileri farklıdır. Bu farklardan  dolayıdır ki onların bir arada eğitime tabi tutulmaları sıhhatli sonuçlar vermez. Bu farklılık anlayışı birinin diğerinde üstün  görmek anlamında değildir. Fitneciler bunu yaparken kullandıkları  silahlar  kız çocukalrının ezildiği ve kadının hor görüldüğü şeklindeki iddialarıdır.

 

Ama  şunu onlarda çok daha  iyi bilirlerki kız çocukları karma okullarda daha fazla aşağılanmaktalar daha fazla tacize uğramaktalar daha faza ezilmekteler ve rencide edilmektedirler.

 

Erkek çocukları ise karma eğitimde  vaktinden önce büluğa ererek dikkatlerini uçkur seviyesine çekmekteler ve bu gün eğitimi  sisteminin yetiştirdiği devlete memur olmaktan öte  gitmez. Arada kendini eğitenlerde hasbel kadar kırkından sonra veya bir dini cemaatin kontrolünde kişiliğine kavuşmaktadır.

 

Aksi halde bu kadar zeki bir milletin bilim  alanında dünyayı elli yıl geriden  takip etmesini nasıl izah  edeceksiniz?

Devam edeceğiz

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.