Etiket arşivi: asayiş

Fahri Güvenlik Müfettişliğiyle İlgili Türkiye’deki Uygulamalar

Müfit YİĞİT

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Programı Yüksek Lisans Öğrencisi

mufityigit@hotmail.com

ÖZET:

Fahri güvenlik müfettişliği Çalışma konusunun tarafımdan yaşanan süreçte yapılan gözlem sonucu güvenlik tehditlerine yönelik alınan tedbirler içerisinde, güvenliğin sağlanmasında en önemli faktör olan haber alma, farklı ifade şekli ile istihbaratın sağlanmasına farklı bir bakış açısı oluşturmaktır. Günümüzde etik evrensel değerler çerçevesinde ülkemizde ve dünyada şiddet karşıtı, terör karşıtı, insan hakları savunucusu, hümanist, çevreye duyarlı o kadar çok insan vardır ki bunlar farklı şekillerde örgütlenmiştir. Bu insanların ortak özellikleri ‘’İYİ İNSAN’’ olmalarıdır. Evrensel etik değerler dili milleti, ırkı, rengi ne olursa olsun iyiliği aynı tanımlar.

İşte bu çalışmada amaç, ülkemizde bulunan ‘’iyi insan’’lara fırsat vererek, güvenlik güçlerinin içerde ve dışarıda güvenlik mücadelesinde başarısına destek olabilecek, FAHRİ GÜVENLİK MÜFETTİŞLİĞİ’ni yasal çerçeveye alınmasına yol gösterici nitelikte olabilmektir. Unutulmamalıdır ki toplumun gücü her kötülüğün üstesinden gelecektir, yeterki uygun ve doğru olarak kullanılsın. Bir haber sayesinde, tehdit unsuru olan canlı bombaların, bombalı araçların, yukarıda belirtilen bütün suçların önlenebileceği, nice canların, çevrenin, hatta geleceğimizin çok daha ekonomik maliyetle kurtarılacağı bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler:

Güvenlik, Fahri Müfettişlik, Müfettiş, İstihbarat, Kamu Güvenliği, Kolluk, Emniyet, Asayiş.

Okumaya devam et