Kategori arşivi: Müfit YİĞİT

Fahri Güvenlik Müfettişliğiyle İlgili Türkiye’deki Uygulamalar

Müfit YİĞİT

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Programı Yüksek Lisans Öğrencisi

mufityigit@hotmail.com

ÖZET:

Fahri güvenlik müfettişliği Çalışma konusunun tarafımdan yaşanan süreçte yapılan gözlem sonucu güvenlik tehditlerine yönelik alınan tedbirler içerisinde, güvenliğin sağlanmasında en önemli faktör olan haber alma, farklı ifade şekli ile istihbaratın sağlanmasına farklı bir bakış açısı oluşturmaktır. Günümüzde etik evrensel değerler çerçevesinde ülkemizde ve dünyada şiddet karşıtı, terör karşıtı, insan hakları savunucusu, hümanist, çevreye duyarlı o kadar çok insan vardır ki bunlar farklı şekillerde örgütlenmiştir. Bu insanların ortak özellikleri ‘’İYİ İNSAN’’ olmalarıdır. Evrensel etik değerler dili milleti, ırkı, rengi ne olursa olsun iyiliği aynı tanımlar.

İşte bu çalışmada amaç, ülkemizde bulunan ‘’iyi insan’’lara fırsat vererek, güvenlik güçlerinin içerde ve dışarıda güvenlik mücadelesinde başarısına destek olabilecek, FAHRİ GÜVENLİK MÜFETTİŞLİĞİ’ni yasal çerçeveye alınmasına yol gösterici nitelikte olabilmektir. Unutulmamalıdır ki toplumun gücü her kötülüğün üstesinden gelecektir, yeterki uygun ve doğru olarak kullanılsın. Bir haber sayesinde, tehdit unsuru olan canlı bombaların, bombalı araçların, yukarıda belirtilen bütün suçların önlenebileceği, nice canların, çevrenin, hatta geleceğimizin çok daha ekonomik maliyetle kurtarılacağı bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler:

Güvenlik, Fahri Müfettişlik, Müfettiş, İstihbarat, Kamu Güvenliği, Kolluk, Emniyet, Asayiş.

Okumaya devam et

Genel Hatlariyla Dünyada Fahri Güvenlik Müfettişliği

 

Müfit YİGİT

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Programı

ÖZET

Suç işlenmeden evvel Devletin ve Vatandaşların güvenliği açısından tehditleri tespit etmek, algılamak istihbaratın görevidir. Kolluk olarak görevli bulunduğum zamanlarda istihbaratın önemini ve istihbarat ihtiyacını defalarca hissettim. İstihbarat suçların önlenmesinde etkili olduğu kadar suç işlendikten sonrada suçların aydınlatılmasında etkilidir. Ancak ne yazıktır ki istihbarat başka bir ifade ile muhbir kullanma mevzuatımızda yer almamaktadır. Mevzuatta yer almamasına rağmen kullanılmakta ve zaman zaman kişi temel hak ve özgürlüklerin ihlali ile neticelenmektedir.

Bu çalışma; muhbir, ajan, haber alma, istihbarat temini gibi vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için gerekli olgulara ilaveten, bu güne kadar hiçbir kaynakta yazılmamış ‘’FAHRİ GÜVENLİK MÜFETTİŞLİĞİ’’ olgusunu ele almaktadır. Okumaya devam et