Etiket arşivi: autumn 2018 issue

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 35 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editörden

 I-VI
1 Evaluation of the Factors Affecting Preferences and Preferences for Urban Transportation Systems by Analytic Hierarchy Process / Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi / Ömer Faruk GÖRÇÜN 345-356
2 Relation Between Migrant Smugglers and Marine Tourism Craft Managements and Suggestions of Solutions / Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri Aziz MUSLU 357-366
3 Transportatıon Investments And Urban Space Relatıonship / Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi / Kübra ÖZBAY 367-373
4 Wolkswagen Emission Crisis And The Role Of Public Relations During Crisis Management / Volkswagen Emisyon Krizi ve Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve Etik Değerler / Taha Oğuzhan ÖZCÜRE 374-389
5 Analyse of Implementation Plans in Terms of Impacts of Traffic Noise Values The Case of Samsun Atakum Region / İmar Planlarının Trafik Gürültü Değerlerinin Etkisi Açısından İncelenmesi, Samsun Atakum Bölgesi Örneği İbrahim ÖNER, Faik Ahmet SESLİ 390-404
6 Effects of Customer Complaint Management Performance on Customer Satisfaction in Public Sector / Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi / Haydar ALP, Necmiye Tülin İRGE 405-418
7 Modelling of Billing Fast Paying In Mobile Applications In Citizen-Focused Services In Smart City Systems / Akıllı Kent Sistemlerinde Vatandaş Odaklı Hizmetlerde Fatura Hızlı Ödemenin Mobil Uygulamalarda Modellenmesi Muhittin ÜSTÜNDAĞ, Tuncer TOPRAK 419-426
8 The New Day in the Ancient World Tarih The 6000 Years Historical Story of the New Year and the New Year Celebration Tradition Antik / Yakın Doğuda Tunç Çağı ve Sonrasında ‘Yeni Gün’ / Ebubekir BAYRAM 427-436
9 Teenagers with autism Related to Children’s Park 2-8 in the Istanbul Provincial Parental Opinions and suggestions / 2-8 Yaş Arası Otizmli Çocukların Ebeveynlerinin İstanbul İlindeki Parklara İlişkin Görüş ve Önerileri Figen ALTINER, Hakan ALTINÇELİK, Oktay TAYMAZ SARI 437-443
10 Investıgatıon Of Elazığ’s Current Natıonal Strategıc Noıse Maps Wıth A Survey Study / Elazığ İli Mevcut Stratejik Gürültü Haritalarının Anket Çalışması İle İrdelenmesiSelim TAŞKAYA, Faik Ahmet SESLİ 444-458
11 Urban Identity Components in Denizli / Denizli’de Kent Kimliği BileşenleriGizem ERDOĞAN, Seçil ÇORBACIOĞLU AKAY 459-473
*** Volume: 11, Issue: 3, Period: 34, Autumn 2018 Ful Page 345-473