Etiket arşivi: bilişim teknolojisi

Gündem: Bilişim Teknolojisi, Akıllı Kentler ve Sivilleşme

Gündem: Bilişim Teknolojisi, Akıllı Kentler ve Sivilleşme

İÇİNDEKİLER

Gündemli Makaleler:

  1. Kent Hafıza Merkezleri ve Kent Hafıza Merkezlerinin İç ve Dış Yapılandırılması ve Kütüphanelerin Geleceği Üzerine Bütünleşik Bir İnceleme / Dr. Ahmet FİDAN
  2. Türkiye İle AB Ülkeleri Dernekler Mevzuatının Tarihi Gelişimi / Dr. M. Bilal UÇAR
  3. Kent Kimliği Oluşturma Sorunsalı / Dr. Ahmet FİDAN
  4. Kimlikli Bir Aydın:Turgut Cansever / Nevval SEVİNDİ
  5. Kentsel Mekanlarda Doku Transformasyonu / Dr. Ahmet FİDAN
  6. TOKİ Konutları Üzerine Değerlendirmeler / Mustafa YOLCU

Diğer Makaleler:

  1. Surlar Arasında Ağlayan Şehir / Zehra ULUCAK