Etiket arşivi: çalıştay

Yeni Yerel Yönetim Modeli III

İzmir Ticaret Odası’nın Çeşme Ilıca Resort Otel’de düzenlediği “Yerel Yönetimlerde Yeni Model Arayışları” konulu arama konferansının üçüncü günü nihai modellemeler üzerine tartışmalarla geçti. Son oturumda 1. gup olarak, “Yeni Bir Yerel Yönetim Modeli” oluşturulurken, 2. grupta halihazırdaki (yürürlükteki) yerel yönetim modelinin revize edildiği revizyon modeli tartışıldı. Okumaya devam et

Yerel Yönetimlerin Yeni Trendleri II

Çeşme’ de düzenlenen “Yerel Yönetimlere Yeni Model Arayışları” konulu arama konferansın ikinci gününde 1. günde ortaya konulan küresel ve yerel konu, konsept başlıkları günün ilk yarısında beşerli gruplar haline getirilerek ikisi küresel olmak üzere 5 temel “yerel yönetim” trendinin oluşturulması sürecine girilmiştir. Her çalışma grubu kendi küresel ve yerel bağlamdaki yerel yönetim trendini belirledi. Bunun sonucunda grupların birleşimiyle ortaya çıkan ortak oturumda beyin fırtınasına katılan bütün grup bütüncül olarak “yerel yönetimlerin yeni trendleri“nin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Okumaya devam et

Çeşme’de Yerel Yönetimlere Yeni Trend Arayışları!

İzmir Ticaret Odası tarafından Çeşme Ilıca Resort Hotel‘de Arama Ortak Akıl Katılım ve Yönetim Danışmanlığı’nın yürütümüyle gerçekleşen “Yerel Yönetimlerde Yeni Model Arayışları / Trendleri” konulu arama konferansındayız. Bu konuda hem teknik hem de içerik olarak o kadar söyleyeceğim şey var ki tek yazıya sığdırabilir miyim bilmem.

Birinci olarak Türkiye’de artık klasik konferans, panel, sempozyum vb. etkinliklerin yanında Çalıştaylar ve Arama konferanslarının da yaygınlaşmaya başladığını ve bu tür toplantıların diğerlerine göre çok daha verimli olduğunu söylemekle konuya başlamak istiyorum. Bence bu tür beyin fırtınası etkinlikleri her alanda her sektörde eş zamanlı olarak bir çok kentimizde yapılmalıdır.

Çalıştay ve arama konferanslarının en güzel noktası, katılımcılar sıfatlarıyla değil isimleriyle kendini ifade etmeleridir. Yani kimse hiç bir kurum ve kuruluş adına hareket etmemekte, herkes kendi beyninin içindekileri ortaya dökmekte, elli ila yüz profesyonel sektörden veya meslekten kişi önünde savunmakta. Yalnız burada diğer bütün programlarda dinleyicileri ve katılımcıları canından bezdiren siyasilerin veya başkanların veya genel müdürlerin veya kelli felli hocaların uzun uzadıya süren sıkıcı konuşmaları görülmemektedir. Herkes ortaya koyduğu fikri en kısa veya öz olarak aktarma bilincine sahip. Zaten bu konuda sazı eline alıp ta tıngırdatmayı uzatanlar oturum moderatörü ve/veya diğer katılımcılar tarafından uyarılmaktadır.

Bu durumda ortaya çok nezih, verimli, sadece ve sadece “İYİNİN VEYA İDEALİN/ORTAK AKLIN” peşinde koşan tartışmalar çıkmaktadır. Bu konuda çok çok ciddi içerikleri bir sonraki yazıma bırakmak zorundayım. Dünyadaki küresel eğilimler karşısında yerel yönetim trendleri/eğilimleri ve Türkiye’deki yeni trend uygulamalar başlık başlık masaya yatırılacak.

Üç gün sürecek programımızın birinci günü dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili yeni eğilimler başlıklar halinde sıralandı. Yarın bu başlıkların her biri madde madde gruplar halinde tartışmaya sunulacak, üçüncü gün de oluşan çalışma raporları bütünleştirilererek öğleden sonra raporlaştırılacaktır.

Yarın konuya devam etmek üzere esen kalın!