Etiket arşivi: çevresel algi

Hatay’da (Antakya) Kent ve Çevre Sorunlarının Nasıl Algılandığına İlişkin Bir İnceleme

Prof. Dr. Yakup BULUT[1]

Zeliha KARACA[2]

 

ÖZET

Sağlıklı bir çevrede yaşama arzusu insanların en tabi hakkı ve talebi olduğu gibi sağlıksız ve kirletilmiş bir çevrenin esas sorumlusu da yine insandır. İnsanların kendi yaşam alanlarını koruması veya bu alanları yaşanmaz hale getirmesi onların tutum ve davranışlarıyla yakından ilgilidir. Zaman zaman dile getirilen en önemli etkenlerden bazıları ise kültürel yapılar, gündelik alışkanlıklar,  çevre duyarlılığı konusunda yetersiz eğitimlerdir ki, bunlar da çevre sorunlarının algılanmasında tutum ve davranışları besleyen etmenlerdir. İşte Hatay özelinde yapılan bu çalışma, tüm Hatay’ı kapsamamakla beraber merkez ilçe konumunda olan Antakya’da kent ve çevre sorunlarına nasıl bakıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çevre il müdürlüğü ile Antakya Belediyesi meclis üyelerinden bazıları[3] ile yapılan mülakattan elde edilen verilerin bir analizi yapılmaktadır. Çalışmada özellikle kentte yaşanan kent ve çevre sorunlarının neler olduğu, çevre duyarlılığı, planlı kent, gecekondu, halkın duyarlılığı, mültecilerin etkisi gibi konuların kent ve çevre sorunları açısından bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, hatayda çevre, çevre sorunlar, çevresel algi, kent ve çevre,

[1] Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, yakupbulut@hotmail.com

[2] Yüksek Lisans Öğrencisi, zelihakaraca77@hotmail.com

[3] Bu meclis üyeleri uzun zamandır Antakya’da meclis üyeliği yapmış ve genel olarak kent ve çevre sorunları konusunda deneyim ve tecrübe sahibi olan kişilerdir. Okumaya devam et