Etiket arşivi: Çokkültürcülük.

Kimlik Siyaseti Üzerine Etik Politik Bir Tartışma

Armağan Öztürk*

 

ÖZET:

Kimlikçi düşünce kolektif varlıklar tahayyül eder. Bu durum totalitarizmi kolaylaştıran bir siyasal iklime yol açar. Kimlik dışlayıcı ve ayrımcı pratikleri teşvik ederek kamusal alanı ve ortak yaşamı aşındırır. Öz arayışı kimlikçi düşünüşün temelini oluşturur. Özcü düşünme tarzı öznel tercihleri kısıtlayan bireye dışsal nesnelliklerin yolunu açar. Farklılık vurgusu çatışma ve emperyalizme hizmet eden bir siyasal iklimin hegemonik hale gelmesine yardımcı olabilir. Çok kimlikçi siyaset anlayışı kamusal alanı daralttığı ölçüde neo-liberal apolitik bakış açısına paralel sonuç doğurmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER:

 Kimlik, Neo-Liberalizm, Emperyalizm, Çokkültürcülük.

* Ankara Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Okumaya devam et