Etiket arşivi: kimlik

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi

The Relation Betveen Urban Space

and Urban Characteristics

Mahmut Turan EKTİREN

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD

E-posta: mahmutektiren@gmail.com

ÖZ

Uyarı:

Makale, Akademik Etik’ten gelen intihal bilgilendirmesi nedeniyle yayından kaldırılmıştır. Dergi yayın politikası olarak İntihal raporları dergimizde Volume 10 Issue 3 ten itibaren başladığından dolayı, dergimizin bu durumdan teknik olarak sorumluluğu yoktur. Yayından kaldırma açıklaması yapılmış olsa bile, TÜBİTAK / DERGİPARK yayın ilkeleri kapsamında sayfa sayılarının kaymaması veya boşluğa düşmemesi için makale dosyası korunup, her sayfaya intihallidir ibareli sürümü ile güncellemesi yapılmıştır.

İlgili ve üçüncü kişilere duyurulur.

Makalenin Devamı İçin TIKLAYINIZ!

Kimlik Siyaseti Üzerine Etik Politik Bir Tartışma

Armağan Öztürk*

 

ÖZET:

Kimlikçi düşünce kolektif varlıklar tahayyül eder. Bu durum totalitarizmi kolaylaştıran bir siyasal iklime yol açar. Kimlik dışlayıcı ve ayrımcı pratikleri teşvik ederek kamusal alanı ve ortak yaşamı aşındırır. Öz arayışı kimlikçi düşünüşün temelini oluşturur. Özcü düşünme tarzı öznel tercihleri kısıtlayan bireye dışsal nesnelliklerin yolunu açar. Farklılık vurgusu çatışma ve emperyalizme hizmet eden bir siyasal iklimin hegemonik hale gelmesine yardımcı olabilir. Çok kimlikçi siyaset anlayışı kamusal alanı daralttığı ölçüde neo-liberal apolitik bakış açısına paralel sonuç doğurmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER:

 Kimlik, Neo-Liberalizm, Emperyalizm, Çokkültürcülük.

* Ankara Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Okumaya devam et

Sömürge Mantalitesi Altında Kimliksizleştirme Hareketleri

Prof.Dr. Nurullah AYDIN

Anadolu’da bin yıldır oluşan kimlik parçalanıyor. Türk Milleti’ni oluşturan kardeşçe yaşayan etnik topluluklar birer birer ayrıştırılıyor. Türkiyelilik kavramı ile Türk Milleti’nin ortak

dokusu altüst ediliyor İngilterelilik, Fransalılık, Almanyalılık oralarda konuşuluyor mu?

Kimliksiz kişiliksiz, kanı ve zihni bozuk iplerin etkili ve yetkili konuma getirildiği Türkiye’de kardeşlik köprüleri yüz yıl sonra bir kez daha parçalanmak isteniyor.

Osmanlının son döneminde Tanzimat ve Islahat fermanları ile halkların etnik damarları öne çıkarılmış, Balkan ve Ortadoğu halkları ayrıştırılmıştı. Şimdi de sahte İslamcı fasık kimliğe sahip tipler, liboşlar, kökeni belirsizler ihanet çalışmaları içindedir.

Bütün etnik kimlikleri birleştiren Ortak Türk Kimliği yok edilmek isteniyor. Okumaya devam et