Kategori arşivi: Prof.Dr. Nurullah AYDIN

Sömürge Mantalitesi Altında Kimliksizleştirme Hareketleri

Prof.Dr. Nurullah AYDIN

Anadolu’da bin yıldır oluşan kimlik parçalanıyor. Türk Milleti’ni oluşturan kardeşçe yaşayan etnik topluluklar birer birer ayrıştırılıyor. Türkiyelilik kavramı ile Türk Milleti’nin ortak

dokusu altüst ediliyor İngilterelilik, Fransalılık, Almanyalılık oralarda konuşuluyor mu?

Kimliksiz kişiliksiz, kanı ve zihni bozuk iplerin etkili ve yetkili konuma getirildiği Türkiye’de kardeşlik köprüleri yüz yıl sonra bir kez daha parçalanmak isteniyor.

Osmanlının son döneminde Tanzimat ve Islahat fermanları ile halkların etnik damarları öne çıkarılmış, Balkan ve Ortadoğu halkları ayrıştırılmıştı. Şimdi de sahte İslamcı fasık kimliğe sahip tipler, liboşlar, kökeni belirsizler ihanet çalışmaları içindedir.

Bütün etnik kimlikleri birleştiren Ortak Türk Kimliği yok edilmek isteniyor. Okumaya devam et

Türkiye’deki ABD-NATO Üsleri!

Türkiye’deki Amerika/ Nato Üsleri

Prof.Dr. Nurullah AYDIN

Cumhuriyetin ilk çeyreğinde, İsmet İnönü, Atatürk’ün bağımsızlık temeline dayalı stratejik dış politikasını tersyüz etmiş ve ABD ile askeri ve eğitim 1939, 1947İngiltere ve Fransa ile anlaşmalar yapmıştı. anlaşmaları imzalamıştı. Unknown ObjectOsmanlıyı parçalayan, Balkanlarda, Ortadoğu’da milyonlarca Türkü katleden, yakıp yıkan, işgal eden 1946 yılında 16 subay NATO eğitiminden geçirilmek üzere ABD ye gönderilmişti.

!950 yılında iktidara gelen Menderes ile de NATO ya girebilmek için orduda ABD karşıtı subaylar, generaller tasfiye edilmiş, ABD’ci komuta kademesi oluşturulmuştu. Okumaya devam et

Liderler Demokrasisi ve Siyasi Partiler Kanunu

Liderler Demokrasisi ve Siyasi Partiler Kanunu

Prof.Dr. Nurullah AYDIN

Devlet ve düzen birbirinden ayırt edilmedikçe müzmin krizi çözmek mümkün olmayacaktır.

Türkiye’de kötü olan, halkına zulmeden, ülkeyi sömürge gibi idare eden devlet değil, düzendir.Unknown Object

Seçim sürecinde parti liderlerinin halka söylediklerine vaatlerine, programlarına bakın. Düzen bozukluğuna ilişkin köklü çözüm önerileri var mı? Yok. Ya ne var? Sadece bozuk düzen içinde sorunlara çözüm bulmayı öneriyorlar. Mümkün mü? Değil elbet.

Devleti bir şişeye benzetin. Bu şişenin içine su konabilir, süt konabilir, şarap konabilir, idrar konabilir, zehir konabilir. Devlet şişedir, içine konulan sıvı düzendir. Okumaya devam et

Seçim Yoğuşma Başkalaşım Büzülme

Seçim Yoğuşma Başkalaşım Büzülme

Prof.Dr. Nurullah AYDIN

Seçim sonuçları; bölgesel ve küresel aktörlerin ve ülke içi dinamiklerin rolü ile olası gelişmeleri çok bilinmeyenli denklem gibi.Unknown Object

Böylesi tablo; Partilerin mi, liderlerin mi, yoksa iç ve dış oligarşinin halk yığınlarını denetim altında tutma stratejisinin sonucu nu mu ortaya çıktı?,

Bakın; Havadaki su buharının, tekrar sıvı yada katı hale gelmesine yoğuşma deriz. Yoğuşma meydana gelmesi havanın nem bakımından doyma noktasını aşmasına bağlıdır. Havadaki bağıl nemin % 100’e ulaştığı noktaya doyma noktası denir. Doyma noktası aşıldığı takdirde hava su buharının fazlasını taşıyamaz. Fazla olan su buharı sıvı ya da katı hale dönüşür. Okumaya devam et