Etiket arşivi: meydan

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi

The Relation Betveen Urban Space

and Urban Characteristics

Mahmut Turan EKTİREN

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD

E-posta: mahmutektiren@gmail.com

ÖZ

Uyarı:

Makale, Akademik Etik’ten gelen intihal bilgilendirmesi nedeniyle yayından kaldırılmıştır. Dergi yayın politikası olarak İntihal raporları dergimizde Volume 10 Issue 3 ten itibaren başladığından dolayı, dergimizin bu durumdan teknik olarak sorumluluğu yoktur. Yayından kaldırma açıklaması yapılmış olsa bile, TÜBİTAK / DERGİPARK yayın ilkeleri kapsamında sayfa sayılarının kaymaması veya boşluğa düşmemesi için makale dosyası korunup, her sayfaya intihallidir ibareli sürümü ile güncellemesi yapılmıştır.

İlgili ve üçüncü kişilere duyurulur.

Makalenin Devamı İçin TIKLAYINIZ!

Kentsel Bellekte Meydan San Marco Meydanı

 Hande Apak (Mimar

Doktora Öğrencisi YTÜ)

Ebru Erdönmez Dinçer (Doç Dr.)

YTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Kent, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel birçok konuların birlikte söz konusu olduğu bir mekan, bir yerleşmedir[1]. Bir kentin niteliği hakkında bize en çok bilgiyi sağlayan şey, kamusal alanlardır. Kamusal alan, meydanlardan sokaklara, parklara ve bunları çevreleyen binalara kadar uzanır ve şehirlerin en önemli parçalarını oluşturur. Bu sebeple, kamusal alanın özellikle de meydanların ve sokakların kalitesi bir şehrin kimliğini oluşturmada çok önemli bir role sahiptir. Kent mekânları ve özellikle meydanlar bireyin ve toplumun bir araya geldikleri önemli mekânlardır[2].

Meydanların en önemli fonksiyonu binaların arasında bir sosyal hayat (doku) yaratmaktır. Bu sosyal hayat birden fazla insanın kamusal bir mekânda bir arada olmasıyla, insanların birbirleriyle iletişim kurup sosyalleşmesini sağlar ve ortak bir kimlik oluşturur[3].

Meydanlar tarihten günümüze, şehir halkının veya ziyaretçilerinin buluşma yeri, şehrin karmaşasından kopup soluklandıkları, rahatlama ve dinlenme imkânı buldukları, insanların birbirini izledikleri ve kentteki olup biten olayları paylaştıkları, kısaca çok amaçlı kullanım mekânları olmuşlardır[4]. Schulz,[5] meydanı “kentsel yapının en belirgin ve göze çarpan unsuru” olarak tanımlamıştır. Açıkça sınırları belirlenmiş bir yer olduğundan, zihinde canlandırılması, düşünülmesi en kolay olandır ve hareket için bir hedefi temsil eder” diye belirtmiştir.

Okumaya devam et