Etiket arşivi: Cümlenin Öğeleri

Hermann Paul’de “Basit Cümlelerde Yapı” Kavramı

Hermann Paul’de

“Basit Cümlelerde Yapı” Kavramı

Hatice PEKDAŞ

hatice.pekdas@gmail.com

ÖZ:

Dil kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içinde gelişebilen canlı bir varlıktır. Zaman içerisinde dil yapısına yerleşen bu kurallar ve şekiller dilbilgisi olarak adlandırılır. Cümle ise bu kurallar dizisinin çok küçük bir parçasını oluşturur ve en az iki öğeden oluşan tamamlanmış ifade aracı olarak tanımlanabilir.

Bu çalışmada, temel hatlarıyla basit cümle yapıları işlenir. Cümle kavramını daha anlaşılır kılabilmek için öncelikle dilin ne olduğu, dilbilgisi kapsamında hangi dilsel yapıların ele alındığı ve cümle kavramının bu dilsel yapılar içerisinde hangi konumda bulunduğu gibi sorular değerlendirilir. Daha sonra cümlenin tanımı, işlevi, öğeleri ve bu öğelerin cümle içindeki konumu Hermann Paul’ ün çalışmalarına dayanılarak ele alınır.

Anahtar kelimeler:  Cümle, Dilbilgisi, Cümlenin Öğeleri, Cümle Yapısı

The Concept Of “The Structure In Simple Sentences” with Hermann Paul

ABSTRACT

Language is a living entity that has own rules and can develop only in these rules. These rules and forms that settled in the language structure during the time is called grammar.  The sentence constitutes a very small part of series of these rules and can be defined as a completed means of speech that is composed of at least two elements.

In this work, the simple sentence structures are handled in basic terms. In order to make the concept of sentence more understandable, the questions such as what the linguistic is, which linguistic structures are handled in the linguistic scope and which position the concept of sentence is in these linguistic structures, are evaluated. Then the definition, functions and items of the sentence are discussed in the light of Hermann Paul’s studies.

Keywords: Sentence, Grammar, Items of Sentence, Sentence Structure Okumaya devam et