Etiket arşivi: eğitimci sosyal güvencesi

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na Göre İstisnalar

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na Göre İstisnalar

Dr. Resul KURT

Pazartesi günü okullar açılıyor. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarının iş ve işlemleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanmaktadır. Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 4/a maddesi) ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Okumaya devam et