Tag Archive 'sigorta'

Kas 11 2009

Kayıt Dşı İstihdam ve Denetmenlik

Published by under Resul KURT

Bazı kamu görevlileri gerçekten zor şartlarda ve büyük sıkıntılarla hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları 700 kişi olup, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim ve tarama yapan, görevleriyle ilgili kayıt ve belgeleri inceleme yetkisine sahip, tamamı lisans ve yüksek lisans

No responses yet

Kas 08 2009

Şikayetçi İşçinin Kötü Niyet Tazminatı

Published by under Resul KURT

Kayıt dışı istihdamın önlenmesinde işçinin şikayeti önemli bir haktır. Şikayet şahsa bağlı haklardan olup genel olarak zarar gören kimse tarafından yapılır. Sözleşmeden veya Kanundan doğan alacağın işçiye ödenmemesi ya da işyerinde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin

No responses yet

Next »